Forsinkelser på skroglevering gir negativt resultat for skipsbyggingsdivisjonen i første kvartal i år.

Kostnader og avsetninger knyttet til forsinkelsene på skrogleveringer fra underleverandører antas å påføre skipsbyggingsdivisjonen et negativ driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 40-50 millioner kroner i første kvartal 2012.

Ifølge Bergen Group vil skipsbyggingsdivisjonen fortsatt ha en sterk vekst i volum og aktivitet i år, og divisjonen forventer at 2012 gir et driftsresultat før skatt og avskrivninger på nivå med 2011.

Forsinkelsene gjelder skrogene til de to cruisefergene til Fjord Line som produseres i Polen og skroget til et mindre offshorefartøy som bygges i Ukraina.

Grunnet forsinkelse ved et skrogverft i Ukraina, vil Bergen Group BMV få forsinket levering av skroget til det mindre offshorefartøyet. Dette skroget skulle etter planen ankomme Bergen Group BMV i starten av andre kvartal i år, men vil ikke være på plass før helt i slutten av andre kvartal. Forsinkelsen medfører lav kapasitetsutnyttelse ved dette verftet gjennom første halvår 2012. Leveringstid inn mot kunde vil bli opprettholdt.

Bergen Group vil i regnskapene for første kvartal 2012 gjøre en avsetning på eventuelle forsinkelseskostnader utover det som tidligere av avsatt og bokført, hvor det også tas høyde for ekstra kostnader knyttet til merarbeid.

– Kvaliteten på arbeidet ved skrogverftene vurderes av både oss og våre kunder som tilfredsstillende, men de ulike forsinkelsene gjør det nødvendig å forsterke kontrollen med denne delen av verdikjeden ytterligere. Dette arbeidet vil ha meget høy prioritet fremover, sier konsernsjef Terje Arnesen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR