Statens forurensningstilsyn (SFT) ber regjeringen vente med å åpne for mer oljeboring i Norskehavet. Tilsynet fraråder også å lyse ut nye blokker i Nordsjøen.

petro.no

SFT mener regjeringen i 20. konsesjonsrunde ikke bør tildele blokker for utvinning av olje og gass i Norskehavet før forvaltningsplanen er klar neste år.

Dersom SFT får viljen sin kan det bety en kraftig slanking av den kommende 20. konsesjonsrunde, der olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 104 blokker eller deler av blokker på norsk sokkel.

Miljøverndepartementet har bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) vurdere de foreslåtte blokkene, spesielt de som ligger nær kysten eller ved områder med særlig sårbare eller verdifulle miljøressurser.

SFT mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker i eller ved områder som er sårbare og verdifulle. Kunnskapen om naturressursene for en del av blokkene som foreslås utlyst, er foreløpig ikke god nok, skriver tilsynet i en pressmelding.

Blokker i eller i nærheten av sårbare områder, og områder med begrenset kunnskap om naturressursene, bør vurderes innenfor arbeidet med forvaltningsplaner for havområdene. Forvaltningsplanen for Norskehavet skal legges fram neste år.

– Nye blokker i Norskehavet bør derfor ikke tildeles før dette miljøfaglige grunnlaget foreligger, uttaler SFT-direktør Ellen Hambro.

SFT fraråder dessuten å lyse ut de foreslåtte blokkene i Nordsjøen.

De foreslåtte blokkene i Nordsjøen er kystnære og ligger nær sårbare områder. SFT har også tidligere frarådet å lyse ut flere av de foreslåtte blokkene i Nordsjøen.

Forrige artikkelBruker Goliat som fotfeste i nord
Neste artikkelHøy oljepris ga rekordresultatet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR