Plan for utbygging og drift (PUD) på feltet Nemo skulle egentlig leveres nå i høst. I stedet venter Lundin og partnerne for å kombinere Nemo og Krabbe i en felles utbygging.

Det kan bety at en Luno-PUD kan komme samtidig som Nemo og Krabbe, men også her kan det skje endringer. Nemo skulle opprinnelig ha en plan for utvikling og drift nå i høst, og ifølge Lundin-sjef i Norge, Torstein Sanness, er PUD-en klar, men nå går partnerne sammen igjen for å revurdere, og heller kombinere de to små funnene Nemo og Krabbe.

– Vi skal nå se nærmere på de kommersielle aspektene, og hvilke modifikasjoner som må gjøres på vertsplattformen. Partnerne har blitt enige om å holde igjen litt for å kombinere Nemo og Krabbe, sier Sanness.

Både Nemo og Krabbe er tenkt som subseautbygginger mot eksisterende infrastruktur, og det er mangel på eierskap av eksisterende infrastruktur i nærheten som gjør det utfordrende å få de to feltene til å bli kommersielt forsvarlige. Det er tidligere nevnt fra Lundin sin side at det er den britiske Pierce-innretningen som skal motta brønnstrømmen, selv om BPs Ula-plattform på norsk sokkel også har vært en kadidat. Ved å gå mot britisk sokkel gjør det muligheten for støtte fra norske myndigheter vanskelig.

– Norske myndigheter vil ikke sponse britisk infrastruktur, så dette må være en kommersiell modell, sier Sanness.

Det var opprinnelig estimert med at de to utbyggingene vil koste to til tre milliarder kroner hver. Denne summen skal nå forhåpentligvis reduseres. Lundin og partnere skal nå se nærmere på hva som må gjøres topside på Pierce for å få til en kommersiell utbygging.

– Det gjenstår å se hvor mye som må gjøres, sier Sanness.

Les mer om Nemo-utbyggingen: – Oppdrag Nemo
Dobling av reserver
– Ved å utvikle de to feltene sammen vil vi ha bedre grunnlag og dobling av reserver. Ja, vi vil nok få noen forsinkelser, men kombinasjonen av de to feltene og gjøre en kommersiell restrukturering med verten vil gjøre de to prosjektene mer kommersielt forsvarlige og mulige, sier Sanness.

Opprinnelig skulle Lunidn levere Nemo-PUD nå i høst, Luno-PUD først halvår 2011 og Krabbe neste høst. Nå Blir Nemo og Krabbe levert første halvår 2011, mens Luno er avhengig av Det norske.

– Vi jobber med Det norske på en løsning om en felles utbygging av Draupne og Luno, men vi jobber også separat med hver våre løsninger.

– Jeg tror Luno har mest å tjene på en felles utbygging, sier sjefen for Det norske, Erik Haugane, til Oilinfo.no.

Han er likevel optimistisk med tanke på felles utbygging, og opplyser at en avgjørelse om dette vil komme i februar 2011. Hvis det blir avklart å bygge ut sammen vil PUD-en sannsynligvis ikke leveres før 2012.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR