Neptune Energy planlegger boring av to produksjonsbrønner på Gjøa, i det såkalte P1-segmentet.

«Målet med P1 redevelopment-prosjektet er å utvinne ressurser i dypereliggende Brent/Dunlin reservoarlag, som ennå ikke er i produksjon.

Mulighetsstudiet inkluderer en gassprodusent og en oljeprodusent boret fra 4-slissers template, knyttet inn mot eksisterende F-satellitt», skriver Neptune i en søknad til Miljødirektoratet.

Etter det Petro.no kjenner til, vil det snarlig startes en anbudsrunde for en semi-rigg til dette arbeidet. Kombinert med letebrønner i Cara-området , kan dette gi en riggavtale på opptil to år.

Forrige artikkel– Faroe forbereder oppkjøpsforsøk fra DNO
Neste artikkelSjøprøver for rigg som vil til Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR