Statoils driftsresultat sank fra 47 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor til 28,3 milliarder kroner i årets tredje kvartal. Helge Lund kaller likevel resultatene for solide.

– Statoil leverer solide økonomiske og driftsmessige resultater og opprettholder et høyt aktivitetsnivå både i Norge og internasjonalt. Vi har økt egenproduksjonen vår til 1,87 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 8 % fra tredje kvartal 2008. Virksomheten vår utenfor Norge bidro med mer enn 500.000 fat oljeekvivalenter per dag, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Ifølge en børsmelding fra selskapet er hovedårsaken til resultatfallet en oljeprisnedgang på 31 prosent og en nedgang på 32 prosent i den gjennomsnittlige gassprisen. Helge Lund maner til forsiktighet.

– Selv om vi ser tegn til bedring i den globale økonomien, er det ikke bekreftet at bedriftenes investeringer, sysselsetting og privat forbruk er tilbake på samme bærekraftige nivå. Det er fortsatt behov for forsiktighet. Statoil opprettholder kostnadsfokuset og har fremdeles fleksibilitet til å justere aktivitetsnivået til svingningene i den økonomiske situasjonen, sier Lund.

Selskapet skriver også i kvartalsmeldingen at de forventer at råvareprisene vil fortsette å være ustabile, i hvert fall på kort sikt.

Han peker på oppstarten av Tyrihans- og Tune Sør-feltene på norsk sokkel og Thunder Hawk i Mexicogolfen som bidragsytere til selskapets økte egenproduksjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR