Oppdaget under tilsyn med Eni Norges oppfølging av krav til elektriske anlegg på Goliat FPSO.

Goliat-feltet er et olje- og gassfunn som ligger i den sørvestlige delen av Barentshavet omlag 85 km nordvest for Hammerfest og omlag 50 km sørøst for Snøhvitfeltet.

Utbyggingsløsningen for Goliatfeltet består av en flytende sirkulær produksjons-, lagring- og losseinnretning (FPSO) av typen Sevan 1000.

Les også: Se, Goliat flyter!

Energibehovet på Goliat dekkes delvis ved levering av elektrisk kraft via kabel fra land og delvis fra en gassturbingenerator om bord på innretningen.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med Eni Norges arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg. Tilsynet ble gjennomført med møte og presentasjoner i Eni Norge sine lokaler på Forus 1. september 2015, samt intervjuer og verifikasjoner på Goliat FPSO i perioden 7.-10. september 2015.

Ni avvik

Det ble funnet ni avvik knyttet til ferdigstillelse og overlevering til driftsorganisasjonen, tennkildekontroll, nødkraft, nødbelysning, elektriske installasjoner, utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner, vedlikehold av elektriske anlegg, overbroing av sikkerhetsfunksjoner og merking av utstyr og kabler.

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull styring av ferdigstillelse av elektro- og instrument-installasjonene, og etterlevelse av selskapets egne prosedyrer for overlevering fra prosjektet til driftsorganisasjonen.

– Flere uttrykte manglende tillit til den faglige kvaliteten ved ferdigstillelsesprosessen, heter det i rapporten.

Det var også mangelfull etterlevelse av krav til tennkildekontroll for å redusere faren for antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass.

Ifølge rapporten var også flere nødkraftforbrukere ikke sikret mot driftsproblemer ved overgang fra hovedkraft til nødkraft.

Innretningen er heller ikke sikret nødvendig belysning ved utfall av hovedbelysning. Ifølge tilsynsrapporten ble det observert mangelfull nødbelysning ombord.

Det var også mangler ved faglig utførelse av elektriske installasjoner. For eksempel var det manglende mekanisk beskyttelse av kabelgate for høyspenningskabler ved lasteområdet for kran. Kabelgaten var allerede påført skader som følge av sammenstøt i forbindelse med kranløft, heter det i rapporten.

Det var feil og mangler ved anordning (panikkbeslag) for åpning av enkelte utgangsdører i rom for høyspenningsinstallasjoner.

Det kunne heller ikke dokumenteres at det er utført nødvendig vedlikehold for å sikre at den tekniske tilstanden til elektriske anlegg, systemer og utstyr er opprettholdt under utbyggingsfasen.

Status på overbroing av sikkerhetsfunksjoner var ikke dokumentert og kjent for relevant personell.

Det var også mangler ved merking av utstyr og kabler for å tilrettelegge for sikker drift og forsvarlig vedlikehold.

Videre ble det funnet åtte forbedringspunkter knyttet til gassdetektorer for HVAC inntak og kanaler, organisering av elektropersonell, brannmelder og manuell aktivering av elektrisk isolering, testmetode for varmekabler, ansvarshavende for de elektriske anleggene, internt kommunikasjonsanlegg, evakueringsveier, og oversikt over midlertidig utstyr.

Les også: Eni Norge AS forlenger med Floatel Superior for Goliat

Abonner på nyheter fra Petro.no: Nyhetsbrev

Forrige artikkelMaersk og «Leiv Eiriksson» forlater Tvillingen Sør
Neste artikkelToolserv AS kjøper North Star Services

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR