Petroleumstilsynet skryter av StatoilHydro, BP og ConocoPhillips’ planer om flytting av personell fra installasjoner med gamle livbåter ved dårlig vær.,

MER ENN LEGO: Når uværet truer hentes
mannskapet på installasjonene av mer avanserte
helikopter enn dette. (Foto: HENRIK SALTHE)

Flere installasjoner på norsk sokkel har livbåter med værbegrensninger, det vil si at livbåtene ikke kan brukes i spesielt dårlig vær. Dette har de siste årene ført til at flere installasjoner har måttet bli evakuert ved dårlige værvarsler, og mannskapet har blitt fløyet enten til andre installasjoner eller til land. Nå har Petroleumstilsynet sett nærmere på ordninger i samarbeid med operatørselskapene StatoilHydro, BP og ConocoPhillips og helikopterselskapene CHC Helikopter Service og Norsk Helikopter.

Mange på en gang
Alt personell vil i tilfelle flyttes ved hjelp av helikopter, og det er ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) store mengder personell som skal flyttes samtidig.

Ptil konkluderer med at operatørene har fokusert sterkt på problemstillinger som kan oppstå ved flytting av personell ved spesielle værvarsler, blant annet når det gjelder kriterier for flytting av personell, værvarsel som beslutningsgrunnlag, mottakskapasitet for personell, både på lang og til havs, og tilgjengelighet på landingsplass på land og til havs. I tillegg mener Ptil at kapasitet, tilgjengelighet og prioritering av helikopter og helikoptermannskap også kan by på spesielle utfordringer.

Konstruktiv forbedring
– Selskapene har på en positiv måte høstet erfaringer fra både reelle hendelser og øvelser. Selskapene har benyttet disse erfaringene på en konstruktiv måte til forbedringer og justeringer i egne prosedyrer, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR