Det geografiske tyngdepunktet i næringen havner lenger nord, mener næringsminister Monica Mæland.

– Regjeringen har gitt seg selv et oppdrag om at Nord-Norge skal bli en av de mest bærekraftige regionene i landet, der den maritime næringen betyr mye for både verdiskapning og sysselsetting i nord, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Sitatet er hentet fra nordområdeseminaret «Store maritime muligheter i nord», der Mæland holdt et innlegg forrige uke.

– Nordområdene er det viktigste utenrikspolitiske interesseområdet for Norge. Potensialet for økt aktivitet og verdiskaping er stort, og næringsvirksomhet er et sentralt virkemiddel, sier Mæland.

Petroleum og mineraler kan bli de fremste drivkreftene
Satsing på romfart, maritime næringer, sjømatnæringen, maritim næring, reiseliv og mineralnæringen er vesentlige i regjeriingens nordområdesatsing. Større uttak av petroleum og mineraler i Barentshavet vil bli viktig for norsk maritim sektor, og ha potensial til å bli en av de største drivkreftene for økt skipsfart i Arktis i årene som kommer. Med bakgrunn i denne utviklingen blir det geografiske tyngdepunktet i næringen trukket nordover, noe som vil gi de maritime selskapene i nord strategiske fordeler, heter det i pressemeldingen.

– Vi vil legge til rette for maritim næringsvirksomhet og økt verdiskaping i nord. Men det krever ny kunnskap og innovasjon. Vi trenger mer kompetanse om maritim aktivitet i nordområdene. Derfor er dette blan hovedprioriteringene i satsingen på maritim forskning og innovasjon, sier Mæland.

Forrige artikkelUtelukker ikke flere Castberg-brønner
Neste artikkelKontraktforlengelse med BP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR