Nordsjødykkerne mener de har fått en slett behandling av staten og anmelder nå Arbeids- og sosialdepartementet for bedrageri og grov uforstand i tjenesten

NTB

Bakgrunnen for anmeldelsen er den dårlige behandlingen nordsjødykkerne hevder de har fått i departementet i den tiden som er gått etter at Stortinget vedtok en uavhengig gransking av dykkernes sak.

– Det har vært en rekke grove brudd på lover og regelverk i behandlingen av denne saken. Trolig er det foretatt kriminelle handlinger for å skjule det ansvaret departementets ledelse har og har hatt. Dette skal retten belyse og vurdere, sier nordsjødykkernes advokat Brynjar Meling til NTB.

Han ser ikke bort fra at det vil ta flere måneder før det blir klart om og når saken kommer for retten.
– Vi registrerer Nordsjødykker Alliansens beslutning, og vil avvente påtalemyndighetens vurdering av grunnlaget for anmeldelsen, sier statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

Ikke ansvar
Nordsjødykkerne har kjempet sin sak i mer enn ti år. Et stort antall nordsjødykkere ble påført alvorlige helseskader under oljeletingen fra 1965 til 1990. Hele 70-tallet hører til under begrepet pionertiden. 150 norske dykkere var i aktivitet og mange ble skadet av trykkfallssyke, som gir små bobler av helium og nitrogen i blod og vev. Dette fører til skader i leddene, samt nerveskader som blant annet medfører søvnvansker og konsentrasjons-problemer. Det foreligger sikre opplysninger om 17 dødsulykker, hvorav fire døde var nordmenn.

Den såkalte Lossiusrapporten som kom i 2003, konkluderte med at staten hadde et objektivt juridisk ansvar for de skadene nordsjødykkerne ble påført. Departementer og embetsverk kom imidlertid til at staten ikke hadde ansvar. Likevel vedtok Stortinget at dykkerne skulle få erstatning. Staten har betalt omtrent 400 millioner kroner i kompensasjon og erstatning til nordsjødykkerne.

Ikke overrasket
– I redsel for å måtte stå til ansvar for nordsjødykkernes helse, har Arbeids- og sosialdepartementet bevisst unnlatt å behandle mange av bevisene vi har lagt fram. Nå vil vi at retten skal få se dokumentasjonen vår, sier hovedtalsmann Rolf Guttorm Engebretsen i Nordsjødykker Alliansen (NSDA) til NTB.

– Jeg registrerer at dykkerne anmelder staten, og det er jeg ikke overrasket over, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ågot Valle (SV), til NTB.

Valle sørget for at dykkernes sak ble behandlet på nytt i Stortinget nå i år, uten at det førte til noen store endringer i saken.
– Vi har prøvd å få en skikkelig utgang på dette, men vi har spådd at det ikke blir ro i denne saken før staten har innrømmet ansvar for dykkerne, sier Valle. (©NTB)

Forrige artikkelHydro inn i «sann tid»
Neste artikkelTysk-russisk gassrørledning skaper strid

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR