Norecos prosess med å finne samarbeidspartnere har endt med at selskapet fortsetter på egenhånd, uten nye partnere, oppkjøp eller salg.

GIR SEG: Scott Kerr (t.v.) gir seg som
administrerende direktør i Noreco. Her flankert
av styreleder Lars Takla.
(Foto: HENRIK ARNESTAD SALTHE)

Selskapet kunngjorde i fjor høst at de ville sette i gang en gjennomgang av strategiske alternativ for selskapet, altså eventuelle fusjoner, oppkjøp eller salg av hele eller deler av selskapet. I dag gjør selskapet det klart at prosessen ikke har båret frukter, og selskapet fortsetter videre på egenhånd. Dette er andre gang selskapets fremstøt mot eventuelle partnere mislykkes; første gang fridde selskapet til Det norske, som ikke var interessert i noen sammenslåing, og kort tid etterpå slo seg sammen med Aker Exploration.

Prosess ender med status quo
– Etter en grundig evaluering av alternativene og de bud og interesse som har kommet fram i prosessen, og tatt i betraktning det betydelige potensialet for verdiskaping i selskapets portefølje kombinert med sterk bedring i markedsforholdene for olje, har styret konkludert med at et salg av hele eller deler av selskapet per i dag ikke ville ha representert det mest verdiskapende alternativet for selskapet og dets aksjonærer, skriver Noreco i en pressemelding.

Samtidig som resultatet av restruktureringsprosessen blir offentliggjort, gjøres det også store endringer i toppledelse hos Noreco. Scott Kerr, som har vært administrerende direktør siden selskapet ble startet opp i 2005, trekker seg fra sin stilling.

Omfattende omstokk
– årene i Noreco har vært meget spennede, og til tider også utfordrende. Vi har nå fullført en omfattende strategisk gjennomgang og konkludert med at Noreco fortsetter som et uavhengig oljeselskap. Ved denne korsvei har jeg besluttet å trekke meg, sier Scott Kerr i en pressemelding.

Einar Gjelsvik er utnevnt til fungerende administrerende direktør. Han er i dag driftsdirektør i selskapet. Rebekka Glasser Herlofsen er utnevnt som ny finansdirektør i selskapet. Hun erstattet Erik Borg, som har vært fungerende finansdirektør siden februar. Også på kontoret for Direktør for strategi og investorkontakt blir det utskiftinger: Rune Martinsen, som har hatt denne stillingen, skifter beite til Centrica og en jobb som Operations Manager der, og blir erstattet av Kjetil Bakken. Han har vært leder for investor relations i selskapet.

Noreco har i dag en oljeproduksjon på 10.000 fat oljeekvivalenter per dag, men dette vil øke neste år på grunn av pågående feltutbygginger.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR