Oljeselskapet Noreco fikk sitt første kvartal med overskudd. Selskapet øker sin guiding for produksjon i 2008 med mer enn 25 prosent.

Petro.no

Noreco fikk i andre kvartal overskudd for første gang. Samtidig ble balansen bedret betydelig gjennom oppkjøp, emisjoner og refinansiering.

Driftsinntektene var på 639 millioner kroner i kvartalet, mens driftsresultatet ble 466 millioner kroner.

– Vi er selvsagt godt fornøyd med vårt første kvartal med overskudd. Det viktigste for selskapet var imidlertid de strategiske grepene som ble foretatt. I løpet av andre kvartal kjøpte vi oljeproduserende felt i Danmark, foretok to emisjoner og refinansierte gjelden til bedre betingelser, og posisjonerte oss for ytterligere vekst, sier administrerende direktør Scott Kerr.

12000 fat
Noreco øker sin guiding for 2008.

I februar rapporterte selskapet forventet produksjon av olje, gass og NGL for 2008 til å være 9 000 – 9 500 fat oljeekvivalenter per dag.

– Basert på faktisk produksjon i første halvår og nåværende forventning for andre halvår, er guiding for 2008 produksjon økt til en gjennomsnittsproduksjon for året på 11 500 – 12 000 fat, skriver selskapet i en melding.

Guidingen inkluderer produksjon fra oppkjøpet av Talisman Oil Denmark fra 18. juni 2008, da transaksjonen ble formelt gjennomført.

– Oppkjøpet av Talisman Oil Denmark tidligere i år har også bidratt til det økte produksjonsnivået, og selskapet genererer veldig sterk kontantstrøm fra driften, noe som understøtter selskapets videre vekst, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Noreco har eierandeler i sju produserende felt.
På norsk sokkel har selskapet interesser i Brage (12,6 prosent) og Enoch (4,3 prosent). De øvrige produserende feltene er på dansk sokkel.

Selskapets høydepunkter i 2. kvartal:
*Vellykket boring i produserende felt bidro til økt oljeproduksjon i kvartalet – gjennomsnittsproduksjon var 11 550 fat oljeekvivalenter
*Oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited understøttet Norecos strategi om å bygge et ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Nordsjøen
*Restrukturering av gjeldsporteføljen reduserer årlige rentekostnader med ca 65 millioner kroner
*God treffrate på det pågående lete- og avgresningsprogrammet – hittil har sju av åtte brønner har vært vellykede.

Dersom oljeprisen holder seg på samme nivå venter selskapet et sterkt resultat i tredje kvartal. Noreco melder også om et omfattende arbeidsprogram for siste halvdel av 2008, inkludert viktige leteboring og milepæler for utbyggingene.

Forrige artikkelNy standardvekt for helikopterpassasjerer
Neste artikkelBrann i oljetanker kan ha kostet åtte menneskeliv

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR