Noreco vil sammen med Dana Petroleum og E.ON Ruhrgas samle inn mer 3D-seismikk av lisens 484 nord for Norne og Urd. Selskapet tror det er mulighet for å finne olje eller gass i lisensen.

Lisens 484 ble tildelt Noreco i februar 2008, og som en del av lisensbetingelsene skulle lisenspartnerne innen to år velge enten å samle inn 3D-seismikk eller bore en letebrønn.

– Noreco har som operatør fullført arbeidsprogrammet, som var å spleise og reprosessere eksisterende 3D-seismikk over lisensen. I tillegg er det utført en rekke geologiske og geofysiske studier. Dette arbeidet konkluderer med at sannsynligheten for å finne hydrokarboner i området er rimelig tilstede, skriver Håkon østhus, formann i lisenskomiteen, i et brev til Olje- og energidepartementet.

Lisensen ligger i blokk 6608/10, og dekker et område på 171.920 kvadratkilometer. Lisensen grenser opp mot Norne-lisensen PL128. Operatør Noreco bekrefter at det vil bli tatt en borebeslutning innen utgangen av februar 2012

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR