Norge deltar i andre konsesjonsrunde på Island.,I statsråd 30. november 2012 ble det bestemt at Norge skal utøve opsjon om å delta i to utvinningstillatelser på Island.

Norge og Island inngikk den 22. oktober 1981 en overenskomst om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen. Overenskomsten avgrenser kontinentalsokkelen mellom de to landene og etablerte et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde mellom Island og Jan Mayen.

I den delen av samarbeidsområdet som ligger på islandsk sokkel har Norge adgang til å delta i petroleumsvirksomheten med en andel på 25 prosent. Retten til norsk deltakelse i islandsk del av samarbeidsområdet må benyttes ved tildeling. Islandske myndigheter planlegger å tildele to utvinningstillatelser innenfor samarbeidsområdet.

Med forbehold om stortingets tilslutning til finansiering av deltakelsen, skal Norge utøve opsjonen om å delta i disse to utvinningstillatelsene.

På islandsk sokkel er geologien lite kjent, men det kan være betydelige petroleumsressurser i området.

Forrige artikkelVil lete på Carlsberg
Neste artikkelAker Solutions vurderer kontor øst i Agder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR