Statsminister Jens Stoltenberg er optimist på Norge og oljeindustriens vegne. , Under sitt innslag på NHOs ”Solamøtet 2013” i dag var det nettopp optimismen som var refrenget i statsministerens tale. Han påpekte at det var økonomisk vekst i verden, særlig i land som Kina, India og Brasil, men at det så mer dystert ut nærmere oss; i USA og EU. Særlig var det langtidsvirkningene av den lave sysselsettingen i EU som bekymret.

– I eurosonen har man hatt en endring fra krise i bank- og finans, til en krise i arbeidsmarkedet. Dette svekker landene på sikt, fordi det svekker kompetansen hos dem som går ledige lenge, sa Stoltenberg, og hadde dermed beredt grunnen for sin valgkamptale.


Sysselsettingen vokser
I Norge, kunne Stoltenberg berette, går det bra. Sysselsetting vokser, både totalt og i privat sektor.

– Vi har aldri hatt flere i jobb, sa han, og la fram tallene som dokumenterte påstanden, tall fra egen regjeringsperiode.

– Selv om folk blir eldre, går sysselsettingsandelen opp. Det meste av veksten kommer i privat sektor; to av tre av de 300.000 nye sysselsatte har kommet i privat sektor. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke sektoren for risiko- og gründervilje. Vi er inne i en enestående vekstperiode, sa han, og la til:

– Mange tenker at dette skyldes oljen, men må huske at olje i seg selv er ikke nok. Det gir muligheter, men er ingen garanti for at det går bra. Vi må ha rammevilkår som gjør at vi lykkes.


Bedre, men ikke friskmeldt
Kampen om å plassere seg som utdanningspartiet foran valgkampen fortsetter, og Stoltenbergkom rakst inn på temaet:

– Kvaliteten i skolen øker, kunne han melde. Han understreket at vi fortsatt ikke er bra nok, men at vi bedrer oss på naturfag og matematikk. Internasjonale sammenligninger viser at på fjerde trinn det vi faktisk det landet som bedrer seg mest, og norske 10-åringer er nå best i matematikk

– Det skjer noe grunnleggende positivt i norsk skole, men vi kan ikke lene oss tilbake, sa Stoltenberg.

– Vi må satse mer. Med ”mer” mener han å satse mer på etterutdanning av lærere, flere timer i de viktigste fagene, osv.

– Vil vi være best må vi være best på kunnskap.

Mer til samferdsel
Temaet opptar mange, blir et av valgkamptemaene, og statsministeren gikk rett ut og lovet mer penger. Mye mer penger.

– Det er åpenbart at vi kommer til å satse på samferdsel. Han ville ikke gå i detalj, men sa det blir satsing på tog, og at han deler visjonen om et mest mulig fergefritt Vestland. Han sa ikke et ord om samferdsel i nord, men nå var han tross alt på Sørvestlandet…

– Vi bygger E39 mange steder i landet, men utfordringene varierer. Når det gjelder prosjekter som for eksempel kryssing av Sognefjorden, er det naivt å tro at løsningen alltid er bompenger, sa han, og har dermed flagget at han ønsker å ta litt av vinden ut av seilet for Fremskrittspartiets bruk av dette poenget.


Rammevilkår

Tilgang på arbeidskraft og andre rammevilkår var også tema for Stoltenberg, og han benyttet anledningen til å framsnakke regjeringens arbeid med pensjonsreform. Etter å ha fortalt hvordan regjeringen har lagt til rette for import av arbeidskraft gjennom EØS, gikk han rett på nevnte reformarbeid.

– Det har blitt lettere å kombinere arbeid og trygd, sa han, og understreket viktigheten av å lage systemer som gjør det mulig å kombinere slik.

Videre snakket han viktigheten av å ha en aktiv næringspolitikk, som han mente var summen av mange enkelttiltak som for eksempel verftspakken, og riktige rammevilkår.


– Ingen solnedgangsindustri

Selvfølgelig kom ikke statsministeren til Rogaland i et valgår uten å snakke om olje- og gassindustrien.

– Vilkårene for olje- og gassvirksomheten er kanskje viktigst, og vi har lagt til rette for et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sa han, og nevnte blant annet TFO (tildeling i forhåndsdefinert område), uten å nevne Bondevik 1-regjeringens rolle da dette tiltaket ble innført.

Han nevnte også det gode arbeidet Regjeringen har gjort med å løse det flere tiår gamle delelinjespørsmålet som frigjør store, høyprospektive arealer i Barentshavet, og arbeidet Regjeringen har gjort med å få startet åpningsprosesser både her og rundt Jan Mayen.

– Mange mangler evnen til å glede seg over fremgangen i olje- og gassektoren, fordi de ikke vet hva vi skal gjøre etterpå. Dette bygger på forestillingen om at oljen snart tar slutt! Men dette er ikke en solnedgangsnæring. Oljeproduksjonen går ned, men gassproduksjonen går opp, og investeringen øker, sa han.

Forrige artikkelFrigstad vil dypere
Neste artikkelEnerMech til Bergen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR