Norges forskningsråd og deres brasilianske motpart Finep gjennomfører for første gang en fellesutlysning rettet mot innovasjonsprosjekter hos bedrifter i Norge og Brasil.

Fellesutlysningen vil i hovedsak rette seg mot tre tematiske områder: subsea technology, environmental technology og  increased oil recovery. 10 millioner kroner vil bli stilt til disposisjon for de norske søkerne. Et tilsvarende beløp vil være tilgjengeleg for de brasilianske søkerne.

Søknadsfrist i mai

Fristen for å sende inn skisser er 23. mars 2016, mens søknadsfristen er satt til 25. mai 2016.

Utlysingen ble annonsert  av direktør for petroleumsavdelingen i Norges forskningsråd, Siri Helle Friedemann, og direktør for innovasjon i Finep, Elias Ramos de Souza under Novemberkonferansen i Rio De Janeiro 23. november. Temaet for konferansen var norsk-brasiliansk samarbeid om forsking, utvikling og innovasjon i olje- og gassektoren, også kalt BN21.

Les mer: Brasil – fortsatt et attraktivt marked for norske bedrifter

Dette var tredje gang en slik konferanse ble arrangert i fellesskap av brasilianske og norske FoU-aktørar. Olje og gass var også et viktig element under HKH Kronprins Haakon sitt offisielle besøk til Brasil tidlegere i november. Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg deltok også under dette programmet.

I 2013 signerte Olje- og energidepartmentet  en forskings- og teknologiavtale innen olje og gass med det brasilianske Vitenskapsdepartementet. Landene skal gjennom samarbeidet utvikle morgendagens teknologiske løsninger for olje- og gassindustrien. På norsk side er Statoil, norske universitet, norske forskningsinstitutt og norsk leverandørindustri involvert,  i tillegg til Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Forskningsrådet har i tillegg inngått avtaler med sine brasilianske motparter FINEP og CNPq. Avtalene åpner for et tettere samarbeid mellom begge lands virkemiddel og skal bidra til gjennomføring av felles utlysninger.

Forrige artikkelRiggnedgang i USA, riggoppgang i Canada
Neste artikkelFørste olje fra Edvard Grieg

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR