Produksjonen av elektrisk kraft var i juli 7992 gigawattimer. Det er 6,6 prosent lavere enn i juni i år og 13,0 prosent lavere enn i juli i 2005.,Hittil i år er kraftproduksjonen 5,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Det viser den siste elektrisitetsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens kraftproduksjonen var rekordhøy i januar-mars i år, har den sunket i perioden etterpå. Dette henger blant annet sammen med utviklingen i vannmagasinene. Mens fyllingsgraden var 4 prosentpoeng høyere enn medianen for 1990-2005 ved starten av året, var den 21,9 prosentpoeng lavere enn medianen i slutten av juli.

Hittil i år er det produsert 74.518 GWh vannkraft, 676 GWh varmekraft og 330 GWh vindkraft. Vannkraft står dermed for 98,7 prosent av produksjonen, mens varmekraft og vindkraft utgjør henholdsvis 0,9 og 0,4 prosent.

Størst kraftproduksjon hittil i år har det vært i Nordland, med 10.392 GWh for perioden januar-juli.

I siste tolvmånedersperiode var produksjonen i Nordland fylke 18.040 GWh. Hordaland ligger nest høyest med 16.992 GWh.

Forrige artikkelOljehungeren avtar
Neste artikkelBP-kontrakt til Rosenberg Verft

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR