NorSea Group AS og Sub Sea Services AS har signert en avtale om virksomhetsutvikling for å utvide og optimere tjenestene., CEO Bernt Arne Breistein i Sub Sea Services (t.v.), John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea Group og Jostein Kvamme, viseadministrerende direktør i Sub Sea Services. (Foto: Micheal Kakakios)

Dette skal gjøres gjennom å tilby basefasiliteter med tjenester for marine stigerør og boreutstyr.

– Strategisk viktig
– Avtalen er strategisk viktig for begge parter. For NorSea Group vil partnerskapet bety at selskapets tjenesteportefølje utvides, og Sub Sea Services vil kunne levere stigerørsekspertise i et større geografisk område, skriver NorSea Group i en melding.

NorSea Group og Sub Sea Services vil henvende seg til riggmarkedet og boreentreprenører ved å tilby utvidede tjenester ved de fleste av NorSea Group-basene i Norge (Tananger base, Dusavik base, Stordbase, Vestbase, Norbase og Polarbase).

Siden begge selskapene har kunder med omfattende internasjonal virksomhet, leter de nye partnerne også etter muligheter for å tilby stigerørshåndtering, inkludert skreddersydde logistikkløsninger, på det internasjonale markedet.

– Det vi prioriterer høyest er å skape verdi for alle kundene våre. Nå som stigerørshåndtering også omfatter integrert logistikk, transport, håndtering og lagring, er vi overbevist om at det vil føre til positive ringvirkninger for nye og eksisterende kunder at vi forener kreftene våre, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea Group.

– Vi er nå i stand til å oppfylle fremtidige krav fra riggbransjen med forbedrede tjenester, sier han.

En oversikt over markedssituasjonen viser at det er 48 rigger (mellom halvt nedsenkbare plattformer og boreskip) som borer i Nordsjøen og langs norskekysten. Til sammen bruker de nesten 1.600 stigerør. Norge utgjør bortimot 60 prosent av dette markedet, og Sub Sea Services er allerede ansvarlig for over to tredjedeler av alle inspeksjoner og reparasjoner av marine stigerør i Norge. Selskapet spår at det blir økt aktivitet i årene som kommer.

30 prosent vekst
– Vi kan se en vekst på omtrent 30 prosent i etterspørselen etter tjenester i løpet av de neste fem årene, med de nye plattformene som kommer til samtidig som den eksisterende flåten eldes. Vi er derfor veldig glad for det strategiske samarbeidet med NorSea Group, sier Bernt Arne Breistein, administrerende direktør i Sub Sea Services.

– Vi legger stor vekt på at vi skal tilby kundene utvidet og styrket service gjennom denne avtalen.