Spenningen varer til siste boring når det halvt norske oljeselskapet Canargo leter etter drivverdig olje i Georgia. Selskapet kan gå konkurs eller til himmels.,Tekst og foto: Henrik Pryser Libell

OSLO/TBLISI: Det kalde været i Georgia gjør testboring på Manavi-feltet svært vanskelig. En boring, tidlig i februar, slo dessuten feil. Brønnen kom nesten ut av kontroll og man var nødt til å «proppe» den igjen med boreslam. Nå venter felteier Canargo på spesialkjemikalier fra Frankrike. Disse er ventet å ankomme Tblisi i midten av mars.

Proppingen var dårlig nytt for investorene og selskapet. Den gode nyheten er at det skal være påvist olje på feltet.

Venter i spenning

Landsjef Michael Nibladze (t.v)
og direktør Vincent McDonnel
i det delvis norskeide olje-
selskapet Canargo mener
de har funnet svart gull i det
som kan bli tre ganger så
stort som Georgias største
oljefelt i dag.

Nå venter investorene i spenning på hvor mye olje som viser seg å være i brønn M12. Selskapet har også startet boringen av Kumisi 1 i Georgia.

40 prosent av Canargo er registrert på Oslo Børs, resten av selskapet er registrert på børsen i New York. Selskapet ble startet som et oljeletefirma i Georgia i 1992, og tok over der sovjetiske ingeniører ga opp. Forventningene var høye i starten, men de virkelig gode resultatene har latt vente på seg i årevis.

Da vi besøkte brønn 12, uttrykte ingeniør Nudar Maisuradze en viss bekymring, mens direktør Vincent McDonnel uttrykte optimisme.

– Selskapets verdi kan økes fra 200 millioner dollar til hele 5 milliarder dollar, sier McDonnel til Petro.no.


Pengeknipe

Analytiker Martin Mølsæter i First Securities ser det omvendt. Han mener Canargo har undervurdert vanskeligheten av sin boring.

Ingeniør Nudar Maisuradze (t.v)
har erfaring fra Midtøsten og synes
det er vanskelig å lete etter olje
i Georgia. Canargodirektør Vincent
McDonnel er likevel optimist.
Her ved rigg 582 Z leter de etter
det svarte gull.

– Canargo er et lite selskap med begrensede ressurser. Det vil kreve tid og penger å fortsette på M12. Ergo høy risiko for pengeknipe og emisjon. Selskapet har en dårlig forhistorie med testing i Georgia. Det er likevel en god grunn til at de vil framstå som optimister – de har behov for mer penger, sier Mølsæter til Petro.no.

Stig Myhren i Orion Securities, derimot, anbefalte aksjen for de risikovillige allerede i september i fjor, på grunn av den mulige gevinsten i et oljefunn her. Samtidig la han til:

– Aksjen egner seg definitivt ikke for dårlige tapere eller investorer med høyt blodtrykk.