Norsk petroleumsrettet leverandørindustri hadde en omsetning internasjonalt på nærmere 50 milliarder kroner ifjor. Det er en økning på 43 prosent fra 2003.,
Det viser en undersøkelse fra Stiftelsen for Næringslivsforskning som er gjengitt på Olje- og energidepartementets nettsted.

-Dette er gledelige tall fordi internasjonaliseringen bidrar til å opprettholde og styrke konkurranseevnen i norsk leverandørindustri. Utviklingen er en klar indikasjon på at norsk sokkel har vært en vellykket ”treningsarena” for å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Den internasjonale omsetningen går opp samtidig som aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har økt. Dette tyder på at norsk leverandørindustri har kapasitet og konkurransevne til å vinne kontrakter på hjemme- og utemarkedet samtidig.

Markeder som er fjernt fra Norge både geografisk og kulturelt blir stadig viktigere. For eksempel selger leverandørindustrien nå like mye til Vest-Afrika (i hovedsak Angola og Nigeria) som til Nord-Amerika. Begge regionene utgjør i overkant av 14 prosent hver av omsetningen internasjonalt. Særlig er regionen Sørøst-Asia, Kina og Australia et viktig marked for leverandørindustrien (22,4 prosent av det samlede internasjonale salget).

Internasjonaliseringen skjer i alle typer leverandørbedrifter. Likevel er trenden tydeligst blant de største selskapene som ofte har datterselskap i utlandet.

I 2005 var 60 prosent av utenlandsomsetningen til leverandørbedriftene eksport fra Norge, mens rundt 40 prosent er salg gjennom produserende datterselskap i utlandet.

Forrige artikkelGigantisk fusjon mellom Siemens og Nokia
Neste artikkelArbeidere i norsk seismikkselskap bortført i Nigeria

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR