Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde mandag en rapporten om flerbruksfartøy på norsk sokkel.

I rapporten slår Ptil fast at regelverket for såkalte flerbruksfartøy på sokkelen ikke er uklart.

– Påstandene om at det eksisterer lovløse tilstander på norsk sokkel er ikke korrekt, sier advokat Hanne Irene Bore i Norsk olje og gass.

– Gjennom en grundig rapport bidrar Petroleumstilsynet her til å klargjøre et regelverk som kan virke komplisert, sier hun.

Virksomheten på norsk sokkel er delt i to. Mens sentral petroleumsvirksomhet, som inkluderer faste innretninger, er omfattet av norske lover, følger hjelpeaktivitetene det maritime regelverket.

Bakgrunnen for at Petroleumstilsynet har sett nærmere på denne inndelingen, er at det er kommet påstander om at stadig mer arbeid på norsk sokkel utføres fra fartøy, som reguleres av det maritime regelverket, og i mindre grad fra faste petroleumsinnretninger. Disse påstandene avviser Petroleumstilsynet.

Folkeretten setter begrensninger for hvordan norske myndigheter kan regulere forsynings- og hjelpefartøy under fremmede flagg. Norges maritime strategi er å forholde seg til folkeretten.

– Det er ingen forhold ved bruken av disse fartøyene i dag som skiller seg vesentlig fra hvordan fartøyene er blitt brukt tidligere. Dette er forsynings- og hjelpefartøy som reguleres av maritimt regelverk på en fullt ut forsvarlig måte. Norsk olje og gass kjenner seg ikke igjen i de mange udokumenterte fremstillingene om sikkerheten på disse fartøyene, sier Bore.

Industri Energi ikke enige

– Ptil unnlater å gå til kjernen av problemet, nemlig at en stor gruppe arbeidstakere på sokkelen faller utenfor norsk arbeidsmiljølov og tilsyn, sier områdeleder Ommund Stokka og forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi.

Ifølge dem kan norske myndigheter bare stå maktesløse å se på, uten at saken etterforskes, dersom det skjer en storulykke eller en alvorlig hendelse på norsk sokkel.

– Vi krever at Arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeidere på skip. Vi fatter ikke hvordan det i det hele tatt kan være kontroversielt, sier Stokka.

– Vi krever at saken snarest mulig behandles av Stortinget. Det er et paradoks at Ptil etter «Deepwater Horizon» vektla sikkerhetskultur som en av årsakene, mens de i denne saken hopper galant over sammenhengen mellom arbeidsvilkår og sikkerhet, avslutter han.

 

Forrige artikkelEni innrømmer dårlig sikkerhetskultur
Neste artikkelTrio danner utbyggingsallianse i Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR