–Vi kan ikke utvinne oljerikdommen med importert billig arbeidskraft selv om enkelte andre land gjør det. Det er sosial dumping. Den norske oljerikdommen må utvinnes med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

-Norske myndigheter må stille krav ved tildelinger av konsesjoner for videre oljevirksomhet på norsk sokkel. Kravet må inkludere at også underleveranser og tjenester drives med norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette er eneste måten det er mulig for at arbeidstakere bosatt i Norge skal kunne konkurrere om de arbeidsplassene som fortsatt norsk oljevirksomhet gir.

Den pågående oljemessen i Stavanger viser at det på nytt er forsiktig optimisme i oljesektoren, og snart setter regjeringen i gang med den 24. konsesjonsrunden for norsk sokkel. Selv om det på kort sikt ikke blir noen vekst i arbeidsplasser, vil det i løpet av et år eller to bli behov for arbeidskraft til leting og drift på nye områder.

-I Norge har vi blitt vant til at det har vært norske lønns- og arbeidsvilkår både på land, på rigger, og om bord på oljeserviceflåten og andre fartøy som betjener Norges hovedinntektskilde, oljeutvinningen. Det har bare vært en tradisjon, for det finnes ingen lovregulering av det som skjer i flåten dersom ikke oppdragsgiver stiller krav om dette. Krisetidene har gjort at dette er i ferd med å gli sakte ut, og lite tyder på at det blir reversert med det første, avslutter Norsk Sjømannsforbund i pressemeldingen.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

Forrige artikkelAker Solutions kutter kostnader
Neste artikkelSemco Maritime og Langset inngår samarbeidsavtale på Hanøytangen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR