– Terskelen for investeringsforpliktelser vil være høy, og selskapets fremtidige letebrønner skal tilfredsstille strenge krav til rask kommersialisering, sier konstituert CEO i North Energy, Knut Sæberg.

North Energy tok del i to letebrønner i tredje kvartal. Tvillingen Sør-brønnen i Norskehavet påtraff gass, men ikke tilstrekkelige mengder til at funnet vurderes som kommersielt.

Les mer: Maersk: Tvillingen Sør-brønn er ikke-kommersiell

Haribo-brønnen, som ble avsluttet i juli og omtalt i selskapets andrekvartalsrapport i august, påviste ikke hydrokarboner.

Les mer: OD bekrefter: Edison boret tørt på Haribo

North Energy sluttfører nå omstillingsprosessen selskapet har vært gjennom i 2015 og tilpasser letearbeidet til en mer fokusert letestrategi.

– Omstillingsplanen er i rute, bekrefter Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy.

– Selskapets kostnadsbase er kuttet dramatisk, og vi vil ha meget lave driftskostnader fremover. North Energy fortsetter arbeidet med å tilpasse selskapet til de krevende markedsforholdene. Terskelen for investeringsforpliktelser vil være høy, og selskapets fremtidige letebrønner skal tilfredsstille strenge krav til rask kommersialisering. Samlet medfører disse grepene at vår finansielle stilling er tilfredsstillende, sier Sæberg.

Per november har North Energy andeler i til sammen 21 lisenser på norsk sokkel. I 16 av disse skal det tas beslutning om boring eller tilbakelevering (drill eller drop) i løpet av de neste 12 månedene.

North Energy hadde i tredje kvartal et negativt resultat etter skatt på 32,9 millioner kroner, ned fra NOK -31,8 millioner i samme periode i fjor, men opp fra andre kvartal, hvor resultatet var NOK -34 millioner.

Resultatet relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,9 millioner kroner etter skatt i tredje kvartal. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 337,9 millioner kroner, og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 219,1 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

Det siste kvartalet har selskapet kuttet 14 ansatte, og 16 er forsvunnet siden tredje kvartal 2014.

Les også:
North Energy varsler kutt etter tørre prospekter
North Energy ASA legger ned i Tromsø og Stavanger

Forrige artikkelJa til Utsirahøyden gassrørledning
Neste artikkelTiårskontrakt til Beerenberg på Mongstad

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR