Pressens Faglige Utvalg (PFU) har behandlet Nortrains klage mot Stavanger Aftenblad, og Nortrain fikk ikke medhold. Daglig leder i Nortrain, Jens Olav Flobak, vurderer likevel å saksøke Aftenbladet for millioner av tapte kroner i inntekt.

JENS OLAV FLOBAK:Revurderer søksmålet mot
Stavanger Aftenblad. (foto:ALF INGE MOLDE)

Den 23. juni ble Nortrains PFU-sak mot Stavanger Aftenblad tatt opp i Pressens Faglige Utvalg, med dårlig utfall for Nortrain. Utvalgets vurdering mener Stavanger Aftenblad ikke brøt god presseskikk.

Klagen er basert på et oppslag i Stavanger Aftenblad i februar i år, hvor det ble hevdet at offshore opplæringsstedene tilbyr ubrukelige kurs. Det fikk daglig leder i Nortrain, opplæringssenter for offshorerelaterte områder, Jens Olav Flobak til å se rødt.

Saksøker uansett
Flobak klaget inn saken for PFU, men varslet samtidig at de ville gå til søksmål mot Stavanger Aftenblad uavhengig av saksens utfall i PFU.

I ettertid har pipen fått en annen lyd, og Flobak sier nå han må revurdere søksmålet mot avisen.

– Vi ønsker minst mulig støy rundt negative ting i bedriften vår, og en rettssak ville medført en del av dette, sier Flobak til Oilinfo, men legger til at Nortrain sitter på en god del skriftige bevis av korrespondanse mellom Stavanger Aftenblad og de selv.

– Vi ønsker å bygge opp et godt omdømme, og det er ikke sikkert dette er formålet med en rettssak, sier Flobak til Oilinfo.

Mulig millionerstatning
Nå vil Nortrain-lederen sette seg inn i PFU-vurderingen og deretter vurdere et eventuelt søksmål mot Stavanger Aftenblad for tapt inntekt.

Flobak kan ikke gi noe eksakt tall på hvor stort beløpet er, men har tidligere nevnt for Oilinfo at er det snakk om millionbeløp.

Les mer om bakgrunnen for saken her.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR