Petroleumstilsynet fant ingen avvik under tilsyn med prosjektoppfølging av Johan Sverdrup.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 3. og 4. mars 2016 tilsyn med Statoil sin styring av Johan Sverdrup-prosjektet.

Målet var ifølge Ptil å føre tilsyn med at selskapets planer og beslutninger, i fasen mellom design og fabrikasjon, sikrer at arbeidsprosesser og løsninger benyttes i selskapets forbedringsarbeid. Videre var det å føre tilsyn med selskapets deling av erfaringer og realisering av HMS-gevinster.

Det ble ikke funnet noen avvik, men det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til elektriske anlegg.

– Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at det elektriske anlegget blir dimensjonert slik at spenning under normale forhold ligger innenfor de toleransene som anlegget og tilkoplet utstyr er beregnet for, heter det i tilsynsrapporten.

Johan Sverdrup er lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet vil bygges ut i flere faser.

I første fase vil det være et feltsenter med prosess-, bore-, stigerørs- og boliginnretning. Innretningene har stålunderstell, er forbundet med broer og står på et havdyp på omtrent 120 meter. Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019, og feltet har en produksjonshorisont til 2050.

Statoil har fått frist av Ptil til 22. april 2016 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Forrige artikkelVestlandsbedrifter: Tre av fire mener næringslivet er i krise
Neste artikkelLavere flåteutnyttelse for EMGS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR