Uoppdagede ressurser, både i åpnede og uåpnede nordlige områder, estimeres til å være enorme, ifølge ny rapport.

Det er i en rapport fra Rystad Energy, laget for Kunnskapsparken Nord, ProBarents og Petro Arctic at man anslår at oljeselskapene kommer til å lete for 10 milliarder årlig. Dette gjelder for områder i nord som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet, nærmere bestemt i åpnede områder i Barentshavet, samt Norskehavet nord, som inkluderer områdene rundt Norne, Skarv, Aasta Hansteen og Vøring.

Denne analysen kommer til å bli presentert rundt lunsjtider i dag.

500.000 fat om dagen
Analysen viser at man anslår de uoppdagede ressursene i de aktuelle områdene til å ligge på 6,5 milliarder fat i Barentshavet, og 2,8 milliarder fat i Norskehavet nord.

– Fremover regner en med at selskapene vil lete for omtrent 10 milliarder kroner årlig og produksjonen fra denne letingen kan komme opp i 500 000 fat per dag i 2030, er blant resultatene av analysene.

– Et enormt potensial
Når det gjelder uåpnede områder i nord, tyder det meste på enorme ressurser.

– Ressursanslag for områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet vil være usikre av natur, men en gjennomgang tyder uansett på et enormt potensial, heter det i rapporten.

– Et forventningsrett anslag er 9.4 milliarder fat i Barentshavet sørøst (tidligere omstridt område), hvorav 37 prosent er antatt på norsk side. På norsk side skytes det seismikk i løpet av sommer/høst 2012. På russisk side er Rosneft, Eni og Statoil igang med leteaktivitet og de første brønnene skal komme innen 2020 i følge arbeidsprogrammet, heter det videre.

1,7 milliarder fat i Lofoten/Vesterålen
Når det gjelder de uåpnede områdene i Norskehavet nordøst, eller Lofoten/Vesterålen og Jan Mayen som det også heter, ligger ressursanslagene på 1,7 milliarder fat for Lofoten/Vesterålen og 0,5 milliarder fat for Jan Mayen.

– Totalt er ressurser fra områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet ennå antatt å kunne komme opp i 1 million fat per dag i 2040, heter det videre.

Størst er anslaget på russisk side i Barentshavet, der man anslår 5,9 milliarder fat oljeekvivalenter. Like etter kommer dog Svalbard-området (Barentshavet nord) med 4,5 milliarder fat. Dette tallet er basert på estimater på gjennomsnittlig prospektivite

Hvis vi tar et enkelt regnestykke, der oljeprisen ligger på 100 dollar per fat, og med dagens dollarkurs, vil den potensielle Svalbard-oljen ha en verdi på 2,56 billioner kroner, eller 2567 milliarder kroner.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR