Eni Norge inngår avtale om oljevernopplæring med Nordkapp maritime fagskole, som blir første fagskole i verden til å ta i bruk simulator til trening av oljeoppsamling i mørket.

Utbyggingen av Goliatfeltet har gitt Vest-Finnmark en betydelig styrket oljevernberedskap, i stor grad tilpasset lokale forhold langs Finnmarkskysten. Goliat-beredskapen kan brukes både ved lokale og nasjonale hendelser, uavhengig av om utslippskilden er et skip eller en installasjon på sokkelen.

Avtalen bygger videre på den eksisterende beredskapen for Goliat, og er et ledd i en kontinuerlig forbedring av denne. Det skriver Eni i en melding.

Mørket en utfordring
Overvåking og oppsamling av olje i mørket er en utfordring Eni Norge har jobbet med i flere år. Nordkapp maritime fagskole har moderne simulatorer, hvor det er mulig å simulere både utslipp og oppsamling av olje under krevende forhold, som for eksempel i mørket. Dette er spesielt viktig i nordområdene, hvor det er lite dagslys om vinteren.

I tillegg skal fagskolen i Honningsvåg trene personell både på havet og på land med sikte på å lage et felles situasjonsbilde over en tenkt hendelse.

Kontrakten med Nordkapp maritime fagskole er tredelt:
1. Kurs og trening innenfor oljevernberedskap.

2. Slepekurs for beredskapsfartøyet Esvagt Aurora og andre fartøy Eni Norge benytter på Goliatfeltet. Oppgaven vil da være å trene besetningen på skipene i å fjerne andre skip som eventuelt kommer drivende mot Goliat-plattformen.

3. Samhandlingskurs og trening for personell på Goliat-plattformen, tankskipene som skal hente olje og beredskapsfartøyer på Goliatfeltet, for å kunne gjennomføre mest mulig sikre lasteoperasjoner på feltet.

Avtalen gjelder fra 1. november 2014 og strekker

Forrige artikkelAvvik med logistikk på Kårstø
Neste artikkelStatoil gir opp Shah Deniz

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR