OLF har på oppdrag fra operatørene vedtatt en ny ordning for å kvalitetssikre leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Alle som leverer kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring etter OLFs retningslinje 002, må fra 1. desember 2011 være kvalifisert i henhold til » OLFs kvalifikasjons – og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring «.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av kvalifikasjons – og revisjonsordningen for kursleverandørene innen sikkerhets- og beredskapsopplæring , sier fagsjef HMS Aud Nistov i OLF .

– Den nye ordningen setter klare og forutsigbare krav til kursleverandørene , sier hun.

Ordningen som OLF administrerer på vegne av operatørene, innebærer blant annet at kursleverandører må være prekvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning .

Revisjonene vil bli administrert av OLF , men vil bli utført av operatørene i samarbeid med arbeidstakerne.

Kursleverandører blir godkjent for fem år av gangen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR