Ilandføringsstedet for gass på Nyhamna i Møre og Romsdal står foran en ny milliardutbygging. Arbeidet med en pilot for undervannskompresjon starter i første kvartal 2009

NTB

Det opplyser Shelldirektør Bernt Granås overfor NTB.

Testpiloten alene vil kreve en investering som kan komme opp i 1 milliard kroner, skriver Romsdals Budstikke. Nyhamna konkurrerte med Kårstø om utbyggingen.

Det som skal utvikles er et uttestingsområde for store kompressorer under vann. Når trykket i reservoarene faller skal disse kompressorene plasseres ute på feltet for å hjelpe gassen til land. Kompressorene kan stå på en plattform ute i havet, men alternativet er en stasjon på havbunnen. Teknologien for å gjennomføre dette er ikke utviklet, og det er denne teknologiutviklingen som skal skje i et eget basseng for formålet som skal bygges på Nyhamna.

Ifølge Granås ville en plattformløsning på Ormen Lange bli på størrelse med Åsgard-plattformen på Haltenbanken. Kompressorstasjonen på havbunnen vil som et alternativ til dette blir 70 meter lang, 54 meter bred og 25 meter høy, og skal stå på 850 meters dyp på Ormen Lange-feltet. Vekten på denne giganten blir på 5.300 tonn.

Hydro har tidligere opplyst at prosjektet for undervannskompresjon på Ormen Lange vil komme på rundt 2,5 milliarder kroner. Granås vil ikke si noe nærmere om dagens budsjett.

Forrige artikkelOcean Vanguard leter i Norskehavet
Neste artikkelBedre på sokkelen i mai

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR