En ny, norsk satellitt, som er skutt opp i verdensrommet, skal sørge for bedre sikkerhet for skipstrafikken langs kysten og havet utenfor norskekysten.

Av Elisabeth Fiveland

Satellitten AIS Sat-1 ble skutt opp fra India på mandag i forrige uke.

– Det er veldig gledelig at dette har gått bra, sier Bo Andersen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, på Kystverkets nettsider.

Satellitten skal gå i en bane som går nesten fra pol til pol i rundt 600 kilometers høyde. Bare 20 minutter etter oppskyting, begynte satellitten å gå i bane.

Passasjerskip og større fartøy er pålagt å ha utstyr for automatisk skipsidentifikasjon (AIS) om bord. Systemet skal hindre kollisjoner. Landbaserte basestasjoner mottar AIS-signaler fra skip opp mot 40 nautiske mil fra kysten. I Norge opererer Kystverket 39 basestasjoner langs norskekysten.

Den nye satellitten er en eksperimentsatellitt, som har utstyr for mottak og videresending av AIS-signaler om bord. Den utvider dekningsområdet for AIS fra kystnære farvann til alle havområder Norge forvalter.

– Bruk av denne teknologien i et fullt utbygd system vil bedre sjøsikkerheten for havgående fartøy i nordområdene og rundt Svalbard. Den vil gjøre det lettere å identifisere og koordinere fartøy ved søk- og redningsoperasjoner, og den vil også kunne brukes inn mot overvåking av transport av farlig last og miljøhendelser, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

Teknologien er utviklet og bygget i et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex, Kystverket og Norsk Romsenter.

Forrige artikkelInocean fikser «BW Carmen»
Neste artikkelRosenberg leverer ingeniørtjenester til Statoil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR