Spørsmålet om oljeboring i de sårbare områdene på norsk sokkel blir en av de vanskeligste sakene den nye oljeministeren, Terje Riis-Johansen (Sp), må ta tak i.,NTB

Det er ventet at den nye oljeministeren vil lyse ut nye områder for oljeleting før sommeren. Men før han gjør det, må han bestemme seg for hvilke av Oljedirektoratets foreslåtte områder som skal lyses ut, og hvilke som bør få være i fred.

Oljeindustrien driver for tiden en intens lobbyvirksomhet for å få til en åpning av de kontroversielle områdene utenfor Lofoten og Vesterålen – Nordland VII og Troms II.

Oljebransjen mener en åpning av disse områdene er et helt nødvendig ledd i forlengelsen av det norske oljeeventyret. Flere fagmiljøer advarer sterkt mot oljeleting i disse sårbare områdene, samt utenfor Møre og Farsund.

Stå imot
– Vi forventer at den nye oljeministerens står imot presset fra oljeindustrien om å åpne de mest sårbare områdene for oljeleting, sier Bellonas nestleder, Marius Holm, til NTB.

Bellona krever også stans i seismikkskytingen i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

SFT er skeptisk til at regjeringen i 20. konsesjonsrunde tildeler blokker for utvinning av olje og gass før den har klar den helhetlige forvaltningsplanen for Norskehavet neste år.

– Vi mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker for olje- og gassleting i områder som er særlig sårbare og verdifulle. For de fleste av de foreslåtte blokkene har vi foreløpig ikke god nok kunnskap om naturressursene og eventuelle sårbare områder, sier direktør Ellen Hambro i Statens forurensningstilsyn på tilsynets hjemmesider.

– Vi foreslår en fredningsperiode på 20 år for de sårbare områdene i Lofoten og Vesterålen. I mellomtiden må det satses mer på fornybare energikilder, sier talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, Hanna E. Marcussen, til NTB.

Ile langsomt
Oljeminister Terje Riis-Johansens forgjenger, Åslaug Haga (Sp), har sagt at hun er meget skeptisk til å starte oljeutvinning i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Der er hun på samme linje som regjeringspartner SV, men det hersker ulike oppfatninger om saken innad i Senterpartieter. Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg for hva det skal gå inn for ennå, men partiet går neppe til valg neste år uten å ha tatt stilling til spørsmålet.

Venstres landsstyre krevde nylig at det må innføres varige petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og på Møresokkelen, og at regjeringspartiene avklarer disse spørsmålene før valget i 2009.

Underskriftskampanje
I Møre og Romsdal er det startet en underskriftsaksjon mot å åpne felt på Møresokkelen for oljeleting. Aksjon Møreblokk argumenterer blant annet med at norsk vårgytende sild, som er den største fiskebestanden i Nord-Atlanteren, har hovedgytefelt i dette området.

For kort tid siden sa fylkestinget i Møre og Romsdal nei til oljeleting på Møresokkelen. Fylkestinget vil ha midlertidige petroleumsfrie soner på denne sokkelen, ifølge Vikebladet.

I sitt vedtak peker fylkestinget blant annet på at letingen etter olje ved seismisk skyting i seg selv kan uroe både gytingen og fiskens vandring inn mot kysten.

Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fredet Møresokkelen i forrige konsesjonsrunde blant annet etter trykk fra en samlet fiskerinæring.

Forrige artikkelHalvannen uke mindre for OD
Neste artikkelOseberg-feltene starter opp igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR