Petroleumstilsynet fant fire nye avvik og åtte forbedringspunkter da det nylig førte tilsyn med arbeidsmiljøforhold på boreinnretningen ”Leiv Eriksson” . Riggen skal etter planen bore to brønner for Shell på norsk sokkel.

Petro.no

Ptil førte tilsynet i perioden 16. til 18. Juni. Ocea Rig-innretningen var da i operasjon for Shell nord for Irland. Tilsynet er knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse, og målet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen arbeidsmiljø er i samsvar med norsk regelverk.

– Under verifikasjonen ble det funnet fire nye avvik og åtte forbedringspunkter relatert til arbeidsmiljø. Avvikene var nye i forhold til SUT-søknaden, og det er ikke søkt om unntak for disse forholdene, skriver Ptil i en pressemelding.

Det legges til at det pågikk flere ombyggings- og oppgraderingsarbeider i tillegg til vanlige vedlikeholdsaktiviteter etter flere år med boreoperasjoner på utenlandsk sokkel under tilsynet, og at denne aktiviteten i noen grad preget standarden på orden og renhold på deler av innretningen.

Ptil presiserer at verifikasjonen ikke er ment å skulle gi et fullstendig bilde verken av arbeidsmiljøforholdene om bord eller selskapets styringssystemer målt opp mot regelverkskrav.

Forrige artikkelMongstad-avgjørelse om to uker
Neste artikkelTørr brønn for ConocoPhillips

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR