Permitterte vil merke enkelte regelendringer fra nyåret. Arbeidsgivers lønnsplikt utvides og antall uker du kan motta dagpenger reduseres.

NTB

Nytt år betyr også regelendringer på en rekke områder. Så også i arbeidsmarkedsetaten.

Blant annet vil antall uker du kan motta dagpenger under permittering bli redusert fra 42 uker til 34 uker. Etter 34 uker må enten arbeidsgiver ta deg inn i arbeid igjen eller gå til oppsigelse.

Bondevik-regjeringen forslo en reduksjon til 26 uker, men Stoltenberg-regjeringen gikk ikke like langt i sitt budsjett.

Når det gjelder arbeidsgivers lønnsplikt følger imidlertid den nye regjeringen i den forrige regjeringens spor. Lønnsplikten øker i starten av permitteringen fra fem til ti dager når arbeidstaker er helt eller minst 40 prosent permittert.

Det vil si at arbeidsgiver har plikt til å betale lønn i ti arbeidsdager etter at permitteringen er satt i verk.

Fra 1. januar endres også kravene til å være reell arbeidssøker. Da er det ikke lenger krav om at den som søker om eller mottar dagpenger skal være villig til å ta arbeid som er lønnet lavere enn dagpengene. Det kreves heller ikke at man skal være villig til å skaffe seg inntekt ved selvstendig næringsvirksomhet.

Forrige artikkelGassdrevne skip får økt oppmerksomhet
Neste artikkelFulle ordrebøker hos Norsafe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR