Island har nå funnet enda flere tegn som tyder på at det finnes olje i Dreki-området.,

LISENSOMRåDE: Islandske myndigheter har lyst
ut 42.700 kvadratkilometer, et stykke sør for
norske Jan Mayen (markert med rød ballong).

Dreki-området ligger nordøst for Island, ikke så langt fra Jan Mayen (se kart). De nye dataene skal presenteres i London i begynnelsen av mars.

Offentliggjøringen av de nye dataene vil skje på arrangementet American Association of Petroleum Geologists Prospect and Property Expo, melder Islands energibyrå. Byrået har funnet spor etter olje i samme sedimenter som det er funnet olje i Norge.

– Vi er mer overbevist enn noen sinne tidligere om at vi må utforske potensialet i Dreki-området, på tross av den pågående finanskrisen. Med den pågående lisensrunden åpner vi opp det største, uutforskede og lett tilgjengelige oljeområdet i verden. Mange internasjonale selskaper har allerede uttrykt interesse for flere undersøkelser i området, og oljeindustriens pionerer begynner å rette sin oppmerksomhet mot Island, sier Islands industriminister Ossur Skarphedinsson i en pressemelding.

Dreki-området er en del av sokkelen rundt Jan Mayen.

Island har lyst ut en lisensrunde på 42,700 kvadratkilometer i vanndyp mellom 800 og 2000 meter. Hver blokk som lyses ut er omtrent 390 kvadrakilometer. Norge har sikret seg en avtale på 30 prosent av dette området, hvor vi har rett på å ha 25 prosents eierskap i de lisensene som ligger lengst nord.

Frist for å søke om lisenser går ut 15. mai.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR