Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i gang med kartleggingen av det økonomiske potensialet av geotermisk energi i Norge.

JORDVARME TIL OPPVARMING:NVE vil kartlegge hvorvidt geo-
termisk energi har potensiale til å bli en etablert energikilde.
(Illustrasjon:ROCK ENERGY)

NVE vil gjøre en undersøkelse av potensialet for geotermisk energibruk i Norge, og ber nå om hjelp fra eksterne aktører.

Fra før er det økonomiske potensialet kartlagt i vindkraft, vannkraft og bioenergi.

– Vi hadde i utgangspunktet denne oppgaven på agendaen i fjor og året før det igjen. På grunn av ressursbruk har vi ventet til nå med å sende ut kartleggingsoppdraget på anbud. Samtidig ser vi at det har skjedd en rekke framspring på teknologisiden som gjør geotermisk energi mer interessant enn tidligere, sier seksjonssjef for ressursseksjonen og energiavdelingen i NVE, Torodd Jensen, til Oilinfo.

NVE har også merket seg en økende interesse for energiområdet innen fagmiljøene.

Må dra lærdom
Foreløpig ønsker ikke NVE å si noe om framtidsutsiktene for geotermisk energi, men potensialet er absolutt til stede for å gjøre dette til en etablert energikilde.

– Det finnes både gode eksempler og dårlige eksempler på bruk av geotermisk energi. Det viktige her er at vi drar lærdom ut av forsøkene, og ser på forbedringspotensialet av teknologien som brukes for å utvinne geotermisk energi. Geotermisk energi er ikke noe nyoppdaget, men kostnadene har vært for høye i forhold til andre energialternativer. Jeg tror at ved å sette fokus på dette vil det kunne komme forsknings- og utviklingsprosjekter i kjølvannet av kartleggingen, sier Jensen.

Geotermisk energi er allerede utprøvd som oppvarmingskilde i form av varmepumper som trekker varme opp fra avgrunnen. Også Akershus sykehus bruker geotermisk energi som oppvarmingskilde for 85 prosent av bygget.

– Les mer om geotermisk energi her.

Store forbrukere
NVE håper at de ved å kartlegge mulighetene kan finne områder hvor energikilden kan tas i bruk.

– Potensialet ligger der hvor det er store forbrukere, som for eksempel sykehus, handlesenter eller hoteller. Geotermisk energi kan brukes til oppvarming, men også til kjøling, sier Jensen.

– Hvilken rolle kan geotermisk energi spille som framtidig energiressurs?

– Det er for tidlig å si, og det er alltid mange spekulasjoner rundt hvor mye de ulike energikildene vil bety i framtiden. Denne kartleggingen er et startpunkt for geotermisk energi, sier Jensen til Oilinfo.

NVE forventer at rapporten vil være levert innen utgangen av året.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR