Nye EØS-regler vil gjøre helikoptertransporten i Nordsjøen mindre trygg for norske oljearbeidere, frykter LO. Det melder NTB.

– Det har i mange år vært gjort et godt stykke arbeid fra ulikt hold for å styrke sikkerheten i lufta for norske oljearbeidere. Dersom disse nye reglene blir innført, frykter vi at utviklingen går den andre veien, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik til NTB.

I en høringsuttalelse skriver LO at EØS-regelverket er irreversibelt dersom det innføres, og at det vil gjøre «ubotelig skade» på flysikkerheten på sokkelen.

– Sikkerheten i norsk sektor holder et høyt nivå. Den vil svekkes dersom helikoptertrafikken konkurranseutsettes og utenlandske aktører får slippe til. Ulykkesstatistikken er en helt annen i britisk sone, sier Følsvik.

Kritisk

I et brev sendt 23. juni i år ba LO om at høringen som foregår i regi av Luftfartstilsynet, utsettes i påvente av en konsekvensutredning som Samferdselsdepartementet var i gang med.

Organisasjonen ble ikke hørt, noe LO reagerer kraftig på.

– Det er problematisk at Luftfartstilsynet velger å gå videre med høringen før konsekvensutredningen foreligger, sier Følsvik.

LOs holdning er den at regelverket simpelthen ikke behøver å implementeres fordi virksomheten på norsk sokkel er unntatt fra EØS-avtalen.

– Disse reglene er altså ikke EØS-relevante etter vår mening, sier LO-sekretæren.

Valgte å gå videre

Avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet Jan Petter Steinland sier beslutningen om å ikke utsette høringen ble fattet i samråd med Samferdselsdepartementet.

Hovedgrunnen er at EU-forordningen omhandler andre forhold i tillegg til helikopter-operasjoner, som ytelsesbasert navigasjon og sertifisering og tilsyn med dataserviceleverandører.

– For at gjennomføringen av disse endringene ikke skal bli vesentlig forsinket anså vi det nødvendig å gjennomføre høringen før konsekvensutredningen var ferdigstilt, sier han til NTB.

Utredningen skal være klar mot slutten av oktober, opplyser statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.

– Vi vil komme med vårt svar så snart vi har konkludert i saken, sier han.

Dagens Næringsliv omtalte tidligere denne måneden et notat fra Luftfartstilsynet, der det også blir uttrykt uro for sikkerheten dersom de nye reglene innføres. Også LO-forbundet Industri Energi og Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF) advarer mot å gjøre de nye reglene gjeldende på sokkelen.

Les mer: – Økt risiko med utenlandske helikopterselskap

Forrige artikkelGjøa: Vurderes som vert for tilleggsressurser
Neste artikkelKraftig inntektsfall på sokkelen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR