– Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av nordområdene. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass internasjonale regler for skipsfart i polare strøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Polarkoden ble fredag vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Isen rundt polene smelter. Det gir nye muligheter for næringslivet. Samtidig vil økt skipstrafikk kunne utgjøre en risiko for det sårbare miljøet i området. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring. Dette gjelder både for sikkerheten for skip, personer om bord, men også for miljøet.

– Norge har en nøkkelposisjon i Arktis. Vi har et særskilt ansvar som både flagg- og kyststat, sier Mæland.

Dagens regler er ikke tilpasset de spesielle forholdene. Norge har derfor vært en pådriver for å få på plass internasjonale kjøreregler for skipsfart i polare farvann. Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis. Koden består av to deler: En sikkerhetsdel og en miljødel.

Det er sikkerhetsdelen som fredag ble vedtatt av IMOs 170 medlemsland. Den stiller blant annet krav om polarsertifikat, tilpasset redningsutstyr og opplæring av mannskap for skip som opererer i Arktis og Antarktis. Miljødelen vil trolig bli vedtatt våren 2015.

Det har vært arbeidet intenst fra norsk side og de arktiske statene for å finne gode globale løsninger de ulike parter kunne godta. Mæland viser spesielt til den innsatsen Sjøfartsdirektoratets Turid Stemre har gjort som leder av dette arbeidet i IMO.

– Hun har gjort en fabelaktig innsats med å lose dette prosjektet i havn. Polarkoden er noe av det viktigste arbeidet som er gjort for å sikre en bærekraftig skipsfart i polare farvann, sier Mæland.

Forrige artikkelNy direktør for Investorrelasjoner i Statoil
Neste artikkelHeldig tårnmann – alvorlig ulykke unngått.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR