Omstilling i Rogaland
Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland, og består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder hvor kompetansen deres kan utnyttes.

Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Økt satsing på sol
Solenergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

- NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her sammen med statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet under dagens presentasjon av den nye NCE-klyngen, og Arena-prosjektene. FOTO: Tom Hansen
– NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her sammen med statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet under dagens presentasjon av den nye NCE-klyngen, og Arena-prosjektene. FOTO: Tom Hansen

 

Klyngene avgjørende for vellykket omstilling
– Vi har fremragende teknologimiljøer og næringsklynger i Norge. Disse skaper arbeidsplasser og vekst. NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ser på klynger og nettverk som gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst.

– Flesteparten av norske bedrifter er små. Skal norsk næringsliv klare å møte de internasjonale utfordringene innen miljø og samfunn, må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Les hele pressemeldingen fra Innovasjon Norge

Fakta om klyngeprogrammet:

 • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping
 • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering
 • I dag deltar 35 klynger i hele landet i programmet fordelt på tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling
  • Norwegian Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
  • Global Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder
 • Klyngeprogrammet tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av i alt 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters

Se også www.innovationclusters.no

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelKontrakt til «Skandi Niterói»
Neste artikkelFlere regelverksbrudd for Tjeldbergodden

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR