Statoil har tildelt Cat A-kontrakter til Island Offshore Management og Eide Marine Services til en verdi av 9,4 milliarder kroner.

Statoil har på vegne av aktuelle lisenser tildelt Island Offshore Management og Eide Marine Services kontrakt for leie av til sammen tre fartøy for lett brønnintervensjon, melder Statoil i en melding.

– Disse Kategori A-enhetene vil bidra til å øke utvinningen fra de omkring 500 Statoil-opererte brønnene på norsk sokkel, heter det videre.

– Verdien på kontraktene er til sammen på 9,4 milliarder norske kroner. Island Offshores fartøy «Island Frontier» og «Island Wellserver», som allerede er på kontrakt for Statoil, har fått ny kontrakt med en varighet på fem år. Eide Well Intervention er ny leverandør i dette segmentet for Statoil og har fått en kontrakt med varighet på åtte år for sitt nybygg som tar i bruk helt ny teknologi. Kontraktene med begge selskapene har to to-årige opsjoner og trer i kraft våren 2015, heter det i meldingen.

Disse spesialtilpassede fartøyene, også kalt Kategori A (Cat A) benyttes til å utføre brønnarbeid og brønnvedlikehold uten bruk av stigerør.

– Ved å bruke lett brønnintervensjonfartøy istedenfor rigg på brønnvedlikehold, oppnår Statoil en besparelse på rundt 60 prosent, hevder Statoil.

– å utføre konvensjonelle jobber av denne typen på subseabrønner hvor det ikke er store volumer av gjenværende olje er kostbart. Fartøy for lett brønnintervensjon gir både kostnadseffektive og sikre operasjoner, sier øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

– Dette er et viktig redskap i Statoils verktøykasse for økt utvinning. Flere og nye fartøy av denne typen bidrar til å øke utvinningen fra felt i drift ved blant annet ved å åpne opp nye soner i brønnen, og stoppe vannproduksjon i brønnen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR