Repsol og medeierne er klare for å sette i gang med en tredje utbygging av Yme-feltet.

Ifølge en fersk konsekvensutredning, planlegges det investeringer på rundt 8 milliarder kroner i prosjektet.

«Ettersom det vil gjøres utstrakt gjenbruk av eksisterende innretninger og brønner, samt en innleid oppjekkbar produksjonsplattform med borefasiliteter, blir investeringene på Yme forholdsvis lave. Samlede investeringer ved endret utbygging av Yme er beregnet til nær 8,0 milliarder 2017-kr, i hovedsak fordelt over sju år i perioden 2017 – 2023», skriver Repsol.

Yme-lisensen har gjennom det siste året modnet Yme New Development opp til DG3-nivå. Denne prosessen er nå i sluttfasen, og planen er at prosjektet vil innen kort tid bli lagt ut for godkjenning i lisensen for en endelig investeringsbeslutning».

Utbyggingsløsningen som nå vurderes for Yme er basert på gjenbruk av eksisterende fasiliteter, bortsett fra produksjonsenheten (MOPU) som er fjernet. Feltet vil bli produsert med en innleid oppjekkbar innretning («Jack-up»), utstyrt med et bore- og produksjonsanlegg.

I tillegg vil en Beta Nord template og ny brønnhodemodul bli konstruert og installert.

Selskapet har søkt om å få kortet ned høringsfristen for konsekvensutredningen fra 12 uker til 6 uker.

Dette i frykt for at den valgte utbyggingsløsningen skal glippe dersom prosjektet ikke handler raskt.

«Dermed vil en forsinkelse medføre at dette tidspunktet blir utsatt og at xxxx vil trekke dagens tilbud og eventuelt også velge en konkurrerende utbygging. Herunder vil lisensen måtte gå tilbake til valg av et annet konsept med tilhørende senere produksjonsstart».

Navnet på konsept og leverandør er sladdet i dokumentet Petro.no har fått tilgang til, men det er naturlig å anta at det er gjenbruk av Maersk Inspirer som er den omtalte utbyggingsløsningen.

Partnerne i Yme-lisensen er Repsol, Okea, Lotus og Kufpec.


Mer om Repsols planer for Yme får du på Operatørkonferansen i Stavanger 15. og 16. november. Se program og meld deg på her!

Forrige artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 40
Neste artikkelKontrakten terminert i mai, nå er den forlenget med fire år

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR