2000 søkte på 24 ledige stillinger i Vår Energi
Pressemelding
1. mai 2019
Foto: Vår Energi
2000 søkte på 24 ledige stillinger i Vår Energi
Pressemelding
1. mai 2019

Vår Energi har mottatt om lag 2000 søknader til 24 stillinger i april, og over 600 søknader til 25 sommerjobber.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Dette overgår våre forventninger, og vi er glad for å se at Vår Energi og olje- og gassindustrien er attraktivt for søkere, sier Charlotte Saunders, VP Corporate Services.

For å støtte Vår Energis framtidige vekstambisjoner på norsk kontinentalsokkel, vil selskapet rekruttere til en rekke stillinger gjennom 2019.

– Foreløpig har vi satt i gang prosessen med å følge opp de 1.924 mottatte søknadene. Vi håper at antall nåværende og framtidige ledige stillinger bidrar til å oppmuntre yngre generasjoner til å forfølge studier for å bli ingeniør eller studere matematikk, forskning, teknologi og andre petroleumsrelaterte fag, legger Saunders til.