Aker BP-kontrakt til Keystone
Pressemelding
9. april 2019
Aker BP-kontrakt til Keystone
Pressemelding
9. april 2019

Keystone skal levere software til Aker BPs storsatsing innen digitalisering. Stavanger-selskapet skal levere software og utviklingsressurser til arbeidet med å gjøre boreoperasjoner mer oversiktlige.

– Vi gleder oss over å ta del i Aker BPs pågående digitale satsing, sier daglig leder i Keystone, Bjørn Audun Schibevaag.

Den nylig lanserte Keystone SaaS-programvaren, Bridge, vil fungere som basis for en bro mellom flere av Aker BPs øvrige systemer. Kommunikasjon mellom systemene løses ved bruk av en standard rapportkodestruktur. Dette gjør det mulig å planlegge, iverksette og rapportere på boreoperasjoner enda mer effektiv enn man gjør i dag, skriver selskapet i en pressemelding. 

Rent teknisk får Bridge informasjon fra forskjellige systemer og tilgjengeliggjør denne slik at man kan bygge videre på tidsplaner for brønner samt koble til utstyrs- og personellbehov. Disse planene tilgjengelig gjøres så for andre systemer slik at man kan legge til informasjon og data. På den måten blir Bridge en del av et økosystem av programvare som deler og legger til informasjon på samme struktur.

– Det vil bidra til å bryte ned eventuelle digitale siloer, og det gjør at teamene kan jobbe mer dynamisk og enklere dele informasjon på tvers av systemer og roller. Det vil over tid gi en mer helhetlig oversikt, sier Schibevaag.