Aker Solutions skal levere subseautstyr til CO2-lagring
Glenn Stangeland
7. januar 2019
Aker Solutions skal levere subseautstyr til CO2-lagring
Glenn Stangeland
7. januar 2019

Equinor har tildelt Aker Solutions en kontrakt for levering av subseainfrastruktur som skal brukes til å injisere fanget og lagret CO2 som del av Northern Lights-prosjektet.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Equinor skal, på vegne av Gassnova, utrede muligheten for å frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene på Østlandet (Fortum Oslo Varme og Norcem) til et mottaksanlegg på land og videre i rør til et permanent lager under havbunnen lokalisert sør for Troll-feltet i Nordsjøen.

Ambisjonen er å levere en utbyggingsplan til myndighetene innen utgangen av 2019.

Investeringsanslaget ligger per i dag på mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner, og forventede driftskostnader på mellom 350 og 890 millioner kroner per år.