Bergen Group Services inngår avtale med Equinor
Pressemelding
18. desember 2018
Bergen Group Services inngår avtale med Equinor
Pressemelding
18. desember 2018

Bergen Group Services AS er har inngått en 3-årig rammeavtale med Equinor Energy AS relatert til motorvedlikehold på installasjoner offshore. Rammeavtalen trer i kraft 1. februar 2019 og antas å generere en omsetning på minst 50 millioner kroner gjennom kontraktsperioden.  Avtalen inneholder også opsjon på fornyelse i ytterligere 2 år.

Rammeavtaler omfatter arbeid innen korrektiv og planlagt service/vedlikehold/overhaling av MTU dieselmotorer både offshore (norsk sektor) og ved Bergen Group Services sine lokaler i Bergen.

Daglig leder Jonny Arefjord i Bergen Group Services AS vurderer rammeavtalen som viktig i forhold til å videreutvikle selskapets posisjon som en nasjonal leverandør på komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner.

-Vi har over tid arbeidet målrettet med å forsterke vår kapasitet knyttet til vedlikeholds- og service rammeavtaler med kunder som stiller store krav til kvalitet, sier Arefjord og viser til eksisterende rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten.

Konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group ASA peker på at slike rammeavtaler er viktig for den maritime industrien generelt.

– Denne typen rammeavtale bidrar til å opprettholde den nødvendige bredden som kreves for å sikre en fortsatt sunn konkurranse i et leverandørmarked der det stilles store krav til både kunnskap, kvalitet og dokumentasjon, sier Nils Hoff.