Equinor planlegger å bore 8 nye brønner på Troll, i forbindelse med Troll fase 3-utbyggingen.

De søker nå myndighetene om tillatelse til å utvide aktivitets- og brønnrammer for Troll Vest til å inkludere bore- og brønnaktiviteter på 8 nye brønner som skal bore fra to nye bunnrammer.

De nye gassprodusentene skal bores med COSLPromoter, Transocean Equinox og Transocean Endurance, som alle opererer på Troll i dag.

Tidligste oppstart er satt til 1. september.