Brann i frityren, krankrok i ansiktet og vinkelkutter i hånden – ukens uhell 46
John Økland
17. januar 2019
Foto: Equinor
Brann i frityren, krankrok i ansiktet og vinkelkutter i hånden – ukens uhell 46
John Økland
17. januar 2019

Equinor
Felt: Gullfaks
Innretning/Landanlegg:
Askeladden
Dato: 05.11.18

I forbindelse med oppvask i bysse, skled en renholder (IP) på en gummimatte, falt og slo venstre albue i gulvet. IP hadde vasket og svabret gulvet før uhellet, men gulvet var ikke tilstrekkelig tørt som gjorde at ikke matten festet seg fast til gulvet. IP konsulterte sykepleier og iset ned skade. 07.11 IP fikk hevelse og ble sendt til land for videre undersøkelse ved røntgen (08.11) ble det konstatert brudd.

Equinor
Felt: Veslefrikk
Innretning/Landanlegg:
VFA
11.11.2018
Under forberedelse på arbeid for å skifte ESV på gassløftlinjen til brønn A-24 oppsto en gasslekkasje. Produksjonen har vært nedstengt siden torsdag 8. november. En gassdetektor ga lav LEL. Lekkasjen ble stoppet ved manuell
stenging av ventil. Vi vil komme tilbake med mer informasjon seinere.

Equinor
Felt: Åsgard
Innretning/Landanlegg:
Åsgard A
09.11.2018
Kokken vasket frityren etter middagen, for å fjerne restvannet som lå I bunnen av kammeret og på frityrelementene slo han på frityren slik at vannet skulle fordampe. Dette for å gjøre det klar til nattlunsjen. Rester av frityrolje på element ble antent. Brannen ble slokket ved å legge lokk over frityren. Brannalarm ble ikke utløst.

AkerBP
Felt: Valhall Flanke Nord
Innretning/Landanlegg:
Maersk Invincible
11.11.2018
To ‘swell packer stands’ som sto i derrick kom løs fra finger- bordet og gled fra den ene siden av derricken over mot den andre. Rett før hendelsen så hadde det blitt identifisert at rørene var i ferd med å jobbe seg ut av fingerbordet. Planlegging for å sikre disse med tau pågikk. I den for bindelse hadde det blitt sett opp sperring i utsatt område. Rørene gled over avsperret område og inn på en walkway. Da hendelsen skjedde var det ikke noen folk innenfor sperringene eller på walkwayen.

AkerBP
Felt: Skarv
Innretning/Landanlegg:
Skarv FPSO
11.11.2018
Under arbeide med ventilstenging glapp verktøy, og person fikk skade på hånd. Sendt til land for videre undersøkelse og ev. behandling. Foreløpig klassifisert som medisinsk behandling.

Equinor
Felt: Leteboring
Innretning/Landanlegg:
West Phoenix
11/11-2018
Person snublet og falt på babord hoveddekk med påfølgende skade på høyre hånd. Kl. 05:30 den 11. november oppstod en personskade da IP snublet, falt og fikk en eske han bar, på 22.7 kg, på sin høyre hånd. IP oppsøkte sykepleier om bord og fikk stadfestet en hevelse på høyre hånd. Sykepleier behandlet IP med smertestillende og bandasje. Neste dag, 12. november, ble IP sendt til Kristiansund for røntgen. Her ble det stadfestet en brist i tommelen. IP brukte korrekt verneutstyr, inkludert støtsikre hansker da hendelsen skjedde.

Equinor
Felt: Gullfaks
Innretning/Landanlegg:
Gullfaks C
13.11.2018
Medisinsk behandling på GFC Kran var svingt mot last på dekk D33 Topp. Forløper var senket ned I hodehøyde for anhuking. Det var litt bevegelse i kran forløper. Person var på vei mot D33 topp fra WL dekk for å bistå som anhuker. Ble blendet av lyskaster på høyre side men fortsatte mot lastebærere som skulle flyttes, person så ikke at forløper var senket til hodehøyde. Person gikk da rett inn I krankrok og ble truffet I ansiktet. Dette førte til kutt i øvre og nedre leppe. Skadet person gikk umiddelbart til sykepleier. Skadet person fikk bedøvelse og kutt I leppe ble sydd.2 sting oppe, 1 sting nede. Det ble ikke påvist andre skader.

Equinor
Felt: Johan Sverdrup
Innretning/Landanlegg:
RP
12.11.2018
Under arbeid med kutting av en RHS firkant rør med 5″ vinkelkutter laser maskinen seg og den rykkes løs fra sprekken. IP mister taket i vinkelkutters håndtak og vinkelkutter fortsetter å gå samtidig som den spinner videre rundt og treffer IP i
oversiden av venstre hånd. IP benytter sveisehansker som begrenser skaden noe. IP blir sendt til land og kuttet blir sydd på legevakten, og var tilbake på jobb neste dag. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne hendelsen medført kutt i sener på hånden, som ville ført til sykehusinnleggelse. Tiltak som annen type maskinbeskyttelse og verneutstyr vil
vurderes.

Equinor
Felt: Oseberg C
12.11.2018

I forbindelse med runde i felt, oppdaget områdetekniker en ekstern hydraulikk lekkasje i ventilaktuator for nødavstengningsventil (EV 45-003) på brenngass til hovedkraft B. Lekkasjen ble raskt stoppet. Lekkasjen medførte utslipp av hydraulikk olje Hydraway HVXA 32 HP. Basert på nivå på oljereservoar er lekkasjen anslått til ca 200 liter. Ca 160 liter ble samlet opp i trau på underliggende nivå, mens ca 40 liter gikk til sjø.

ConocoPhillips Skandinavia
AS
Felt: Ekofisk
Innretning/Landanlegg:
2/4-X
14.11.18
Et beskyttelseselement av skumgummi fra boretårnet falt ned 5,5 m på innsiden av avsperret område/rød sone. Det befant seg ikke personell inne i området. Vekt på fallende gjenstand er 2,2 kg.

Equinor
Felt: Heidrun
Innretning/Landanlegg:
Heidrun TLP
14.11.18
Utløst deluge i D20 BOP området aktiverte generell alarm og automatisk nedstenging med trykkavlastning (NAS 2.1). Alt personell mønstret i hht alarminstruks. Det ble raskt avklart at hendelsen var forårsaket av en utilsiktet menneskelig handling. Etter å ha fått verifisert POB-kontroll ble beredskap terminert kl 16:34 og normalisering påbegynt.

AkerBP ASA
Felt: Ula
Innretning:
Ula Drilling Platform (D)
09.11.2018
Det pågikk arbeid mellom pipedekk og skid dekk på Ula D. Struktur/bjelker skulle kuttes løs, og var stroppet fast. Ved kutting av siste bjelke oppsto en liten bevegelse på den ene bjelken. Ved en refleks forsøkte IP å stoppe bevegelsen i
bjelken og pådro seg en strekk i muskel. I ettertid har det vist seg at hendelsen medførte muskelavrivning og er blitt operert.