Brann i vaskeri, lekkasjer og fallende stillasplate – uhellene i uke 43
Glenn Stangeland
2. desember 2019
Brann i vaskeri, lekkasjer og fallende stillasplate – uhellene i uke 43
Glenn Stangeland
2. desember 2019

18. oktober
Gassco
Kollsnes
Mindre lekkasje i pakkboks på ventil ifm oppkjøring av anlegg etter stans.

19. oktober
Equinor
Veslefrikk B
Under normal operasjon av en metanolpumpe i område FC12 på Veslefrikk B oppsto det plutselig svikt i en klemringkobling på et 1» rør på pumpens trykkside. Dette medførte en mindre metanollekkasje på pakken, innenfor «bounded area». En gassdetektor i umiddelbar nærhet av pumpen ble aktivert og pumpen stoppet automatisk. Deteksjonen medførte automatisk NAS2 og delugeutløsning over metanolpakken. Videre automatisk generell alarm og påfølgende mønstring. Trykkavlasting av prosessanlegget ble så initiert manuelt fra Sentralt Kontrollrom. Det var ingen personer i metanolpumpeområdet under hendelsen. Beredskapssituasjonen var avklart og ble avblåst etter 6 minutter.

19. oktober
Wintershall Dea
Dvalin/Transocean Arctic
2 brannmeldere aktivert i vaskeri 4 etg. GA alarm aktivisert og personell mønstret ihht alarminstruks. Brann ble lokalisert til ventilasjonvifte for 4 etg. sprinkel i vaskeri rom ble utløst automatisk. Brann ble raskt bekjempet og slukket. POB kontroll verifisert.

Petro database – 790 kr/mnd
Her finner du operatørenes egne varsler om alle uønskede hendelser de siste tre årene

21. oktober
Equinor
Kvitebjørn
Brannalarm utløst etter aktivering av to branndetektorer i ventilasjonsrom 6. etg. boligkvarter. Ingen personell i området. Personell mønstret ihht alarminstruks. Varsling ble gjennomført ihht DFU 3. Detektorene var utløst av oljedamp fra lekkasje på kjølekompressor. Involvert utstyr/område ble lagt ut/ isolert og ventilasjonsrom ble luftet ut. Det har ikke vært brann i området.

20. oktober
Aker BP
Ivar Aasen
Under klargjøring av en PSV for vedlikehold, oppsto det en gasslekkasje. Den var av et så stort omfang at personell valgte å trekke seg bort fra området. Det ble deretter kjørt en NAS 2.1 og påfølgende GA med mønstring av beredskapsorganisasjonen. Full POB ble oppnådd etter 6 minutter og anlegget var nedstengt og trykkavlastet etter 8 minutter.

19. oktober
Equinor
Echino Sør/Deepsea Atlantic
Oppdaget at det var lekkasje på N-Line sylinder. Trykk ble avlastet (på slange med lekkasje) og last ble overført til de 3 andre sylindrene. Lekkasjen var fra en 1″ slange som er til filter unit. Sylinder ble stengt av, lekkasje stoppet og slange ble byttet. Totalt utslipp til sjø var 50 liter Houghton-safe NL-1.

19. oktober
Equinor
Norne
I forbindelse med flytting av en dørkplate (ca. 10 kg) på dekk i ballastpumperommet (M17) fikk en person en forstrekking av albue. Vanligvis løftes dørkplatene opp. På grunn av at bolter som fester et rekkverk ovenfor platen stakk ut, måtte dørkplaten skyves ut. I det platen skyves fremover kiler den seg fast og vedkommende får seg en kraftig strekk i albuen. Personen fikk medisinsk behandling og måtte avslutte arbeidet. Han var tilbake i jobb 21.10.19. Hendelsen er klassifisert som fraværsskade gul 3.

15. oktober
Equinor
Mongstad
BES-vakt som var entringsvakt ved skorstein ble nesten truffet av en stillasplate som falt ned fra rist oppe i skorstein. Det var ikke mulig å finne ut hvor platen falt fra, men det antas at den falt fra åpning i grating. Stillasplate hadde en vekt på 2.6 kg, bredde 32 cm, lengde 70 cm og har mest sannsynlig falt et nivå ned, ca. 6 meter. Området var ikke avsperret.

22. oktober
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4X
IP skulle kople om et kontaktsett på rele for lysbuedeteksjon i pågående VSDS prosjekt. IP isolerte spenningen ved å skru av sikringen til det aktuelle rele. Når IP skulle kople om på kontaktsett fikk person strømstøt i hånd. IP sjekket hva som kunne ha forårsaket dette, og fant at annet kontaktsett var spenningssatt fra annen kilde. IP oppsøkte sykepleier for kontroll, og ble klarert av sykepleier i samråd med vakthavende lege til å kunne gå tilbake til arbeid.

23. oktober
Equinor
Mongstad
Det ble meldt om en mindre lekkasje på varmeveksler E-305 i forbindelse med oppkjøring. Mønstret brannstasjon, 1-innsats og 1.linje. Etter at de var mønstret utviklet lekkasjen seg noe og antente. Evakueringsalarm ble aktivert og brannen ble raskt slukket. Faren over kjørt kl. 02:58. Ingen personskade.

30. juni
Equinor
Gullfaks B
Utslipp av F- gass. Lekkasje fra kjøleanlegg har medført et utslipp på 183 kg med R-143a som har en GWP på 1430. Årsaken til lekkasjen var sprekk i sveis til en rørstuss. Seksjonering for utestenging av lekkasjested ble utført 30.06.19. Utbedring av feil er utført og anlegget ble etterfylt med kjølemedium den 22.10.19. Mengde etterfylt kjemikalie settes lik menge kjemikalie som har blitt sluppet ut. Ut fra etterfylt mengde velger vi å melde hendelsen.