Brønntrøbbel, lekkasjer og resten av uhellene i uke 42
Glenn Stangeland
3. januar 2019
Foto: Odfjell Drilling
Brønntrøbbel, lekkasjer og resten av uhellene i uke 42
Glenn Stangeland
3. januar 2019

Equinor
Kvitebjørn
11. oktober
I forbindelse med utbedring av styringssystemet til en RF1 skumventil ble det uteglemt å resette ventil. Følgekonsekvens av dette er at 392 liter RF1 væske er kommet inn i en begrenset del av brannvannsystemet. I etterkant har RF1 væske dryppet ut av et dreneringspunkt i rørledning som er designet for dette formålet. Det meste av RF1 væsken vil bli samlet opp i fat. Det volumet som har havnet på dekk før vi fikk etablert et opplegg for oppsamling er spylt på sjø. Det antas at volumet som er spylt på sjø er mer enn 10 liter.

Equinor
Stålull/Deepsea Bergen
12. oktober
Uavklart sekundærbarriere: Under kjøring av whipstock inn i brønnen stoppet borestrengen 7 m under BOP og 36 tonn vekt ble utilsiktet satt ned på strengen. Strengen ble trukket ut av hullet igjen og det ble konstatert at whipstock var skåret løs fra strengen. Dersom whipstocken står i BOP’en kan den forhindre full stenge funksjonalitet av BOP som sekundærbarriere. Primærbarriere i brønnen er intakt; 1,55 SG oljebasert boreslam. Ingen kommunikasjon til hydrokarbonførende soner.

Equinor
Tyrihans/Songa Encourage
13. oktober
At 06:42 a single gas detector in the shaker house detected HC gas, 75% LEL, triggering GA and ESD1. Circulation was stopped and the well was shut in on BOP. Personnel mustered at station and a full POB obtained at 06:49. At 06:47 0% gas in atmosphere was read in the shaker house. No pressure increase was detected in the well under the BOP, and pressure gauges on the HXT between the HXT and the template manifold were stable. The situation was normalized at 07:10. The well was circulated bottoms up over the choke, and then flow checked and confirmed stable. At the time of incident, the well was secured with a tested deep barrier plug (at 4185 m) and filled with seawater. The production tubing had been pulled 1 day before. An EZSV plug had just been set at 3949 m, and the well had been circulated for about 10 min prior to the HC alarm.

ConocoPhillips
Ekofisk/Tor
13. oktober
Klokken 03:03 ble det utløst fjernovervåkingsalarm på Ekofisk 2/4-K for gassdeteksjon med påfølgende Gul nedstengning på den nedstengte og normalt ubemannede plattformen Tor 2/4-E. Et fartøy ble mobilisert for å undersøke tilstanden på plattformen. Fartøyet bekreftet lys på plattformen og ingen andre unormale forhold. Personell ble mobilisert med helikopter 07:48. Ved ankomst var plattformen svart, etter utsjekk av prosess- og sikkerhetssystemene ble det bekreftet ingen gass eller lekkasjer. Brannpumpene og deluge-anlegget hadde blitt aktivert ihht. nedstengningslogikk. Systemene er nå tilbakestilt og situasjonen er normalisert.

Esso
Slagentangen
5. juni
Justeringsfot til Lastearm 204 funnet liggende på kaidekket av tilsynsmann. Denne må ha løsnet fra lastearmen og falt ned på dekket. Foten veier ca 3 kg.

Equinor
Snorre B
17. oktober
På grunn av vanndamplekkasje fra membran på luftstyrt lensepumpe, ble to røykdetektorer i søyle 40 i område N-41 aktivert. Dette ga automatisk generell alarm og alt personell mønstret. Hendelsen ble avklart innen 30 minutter.

Eni Norge
Goliat
16. oktober
Kortslutning ved stripsing av kabel i sone 2-område. Stålstrips kuttet gjennom kabel og medførte kortslutning, sikring koblet ut. Antydning til varmgang på kabel og stripsetang. Ingen HC-arbeid eller diffuse gasslekkasjer i området. Ingen personskade. Læringspunkt fra hendelsen og beste praksis tas ut i fagmiljøet.

Equinor
Åsgard A
14. oktober
Lørdag 06.10.18 ble det gjennomført deluge test av brannkanoner på helidekk. Systemet ble utprøvd og verifisert ved først å kjøre automatisk test fra brann panel i heli bu og påfølgende manuell test på hver kanon. Systemet ble ihh til plan forsøkt tilbakestilt og dette ble igjen verifisert av tredjepart (Sontum). Søndag 14.10.18 ble vanlig FV gjennomført på test av brannkanoner på helidekk. Ved automatisk utløsning av brannkanoner fra brannpanel I helibu, feilet alle tre kanoner, ingen av kanonene leverte vann. Ved utsjekk av systemet, ble det observert at ventil aktuator ikke var «helt» tilbakestilt/inngrep etter manuell kjøring uken før, systemet ble returnert til normal tilstand og verifisert OK. Det har vært totalt 6 landinger med helikopter i perioden brannkanoner er vurdert til å ha vært ute av funksjon.

Lundin
Edvard Grieg
17. oktober
Under arbeid i brønnområdet ble det brukt en duk for å dekke til grating og rørgjennomføring for å forhindre fallende gjenstander. Denne viste seg ikke å holde vekten til en liten slegge som havnet på duken, og sleggen falt ned til underliggende område. (vekt: 1,37 kg, høydeforskjell: ca. 5 meter, total fallenergi: ca 67 J).

Aker BP
Alvheim
19. oktober
IP var i arbeid ved Azimuth thruster luke på tankdekk og i den forbindelse tråkket han på kant av «wire gjennomføringsluke» for opphiv/styring av Az-Thruster (ca10 cm høy kant). IP vrikket foten og fikk en opphovnet ankel med smerter som gjorde at han ikke kunne trø på foten (ingen brudd konstatert). IP ble sendt i land med crew change helikopter samme dag for videre oppfølging.

Esso
Slagentangen
9. mai
Ved klargjøring av P-505B løsnet ventilratt til sugesiden (kjettingventil), falt ned og sneiet tommelen til operatør. Ventilrattet var sikret med wire, men denne var såvidt lang at ventilrattet ble hengende 1 meter fra bakken. Tommelen til operatøren hovnet opp og den ble kjølt ned med ispose.