Brudd i hånd, antennelse i fakkelrør og trekile som traff arbeider – uhellene i uke 27
Glenn Stangeland
22. august 2019
Brudd i hånd, antennelse i fakkelrør og trekile som traff arbeider – uhellene i uke 27
Glenn Stangeland
22. august 2019

29. juni
Gassco
Gjøa gas pipe
Fiskefartøyet Strand Senior meldte 29.06.19 kl 0930 om bobler i sjøen ved Gjøa Gas Pipe til Equinor Marine. Fiskefartøyer Havstål har også observert utslag på ekkolodd i samme område i dag og for noen dager siden. Gassco beredskapsorganisasjon ble mobilisert. SAR helikopter fra Oseberg ble rekvirert for å verifisere observasjonen. Klokken 1200 rapporterte SAR helikopter om at det ikke var noen funn av gassbobler. Gjøa har ikke registrert trykkfall på linjen, Gassco kontrollrom har heller ikke registrert trykkfall i Gjøa Gas Pipeline. Søknad om midlertidig utelukkelsesområde er trukket tilbake. Det meldes om fiske og observasjoner av hval i området. Gassco beredskapsorganisasjonen demobiliseres.

29. juni
Equinor
Veslefrikk A
I perioden 29.06 til 10.07.2019 vil brannpumpe A på Veslefrikk A bli skiftet ut. Kompenserende tiltak ved redusert brannpumpekapasitet vil være ihht styrende dokumentasjon, WR0213 for Veslefrikk.

29. juni
Equinor
Troll C
Troll C fikk melding om båt på kollisjonskurs kl. 18:30. Beredskapsledelsen mønstret iht alarminstruks. Ressurser ble mobilisert og det ble gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med fartøyet. Kl 18:53 får en kontakt med fartøy som endret kurs. Fartøyet var da 1,3nm fra Troll C . Situasjonen var dermed avklart uten konsekvenser.

30. juni
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4L
Porten i den ene helikopterhangaren stod åpen ved landing av landmaskin. Like før helikopter satte seg på dekk ble en plastbøtte sugd ut av hangaren pga turbulens. Bøtten blåste ut over siden og falt ned på taket til frysecontainer som står på bysselanding lenger nede. Fallhøyde 17 meter, vekt av bøtte 0,7kg. Området var ikke avsperret, ingen personell i området.

1. juli
Vår Energi
Jotun B
Fallende gjenstand traff person i hjelm/nakke. I forbindelse med fjerningsprosjektet av Jotun B, blir det foretatt løfting fra løftefartøyet Thialf. Under oppstart av løfteaktivitet falt en trekile ned og traff en person ombord på Jotun B i hjelm/nakke. Vekt på trekile er 13 kilo. Fallhøyde var 6 meter. Personen fikk medisinsk assistanse ombord, og etter samtale med ortopedisk/kirurgisk personell, velges det å frakte person med SAR til SUS for å oppfølgning/sjekk. Løfteaktiviteter er midlertidig innstilt, og område er avsperret. Hendelsen vil bli gransket internt.

28. juni
Wintershall DEA
Brage
Ifm vedlikehold på topdrive / drill floor var et stillas montert. Ved nedgang fra stillas til dekk tråkket personen på en fastmontert stålskinne og kom i ubalanse. Dette medførte en vridning og personen falt bakover hvor høyre fot ble slengt opp og traff nederste trinnet på stillaset. Personen landet sittende med ansikt mot stillaset. IP hadde høye vernesko som gav god stabilitet. Personen er familiær med bruk av stillas. IP utførte alternativt arbeid etter skaden var skjedd, men ble sendt i land for medisinsk sjekk med første ordinære helikoper. Planlegger retur offshore hvis alt er ok.

30. juni
Equinor
Gullfaks C
I forbindelse med testing av deluge/skum i område M25 ble generell alarm utløst. Årsak til dette var trykkstøt i linje som utløste PAH og dermed deluge i tilstøtende område som ikke var inhibitert. Situasjonen ble raskt avklart og system tilbakestilt. Beredskapsorganisasjonen ble aktivert og situasjonen ble raskt avklart før fullstendig mønstring.

30. juni
Equinor
Troll B
Antennelse/trykkslag innvendig i høytrykk (HT) fakkelrør som følge av luftinnsug via 10″ åpning i fakkelsystemet. Hendelsen inntraff ifm arbeid med resertifisering av både PZV pilotventil og PZV hovedventil hvor nedstrøms fakkelventil ble åpnet etter at pilotventil var demontert. I henhold til ventil og blindingsliste skulle nedstrøms fakkelventil vært stengt under hele arbeidsoperasjonen. Ventilen WB-43-0348 nedstrøms 1775-PZV -20-1503A ble åpnet og sto åpen under videre arbeid med å demontere hovedventil PZV 20-1503A. Hovedventil PZV 20-1503A ble demontert med påfølgende 10″ åpning til fakkel. Dette medførte innsug av luft i fakkelsystemet gjennom 10″ åpning. Etter en tid (30 – 40 minutter) oppstod antennelse/trykkslag i fakkelsystemet, trykkbølge evakuerte ut fra åpnet 10″ åpning og fakkeltipp. Det var ingen personer i umiddelbar nærhet til 10″ åpning fra 1775-PZV -20-1503A, men to personer var 4 – 5 meter unna på et nivå lavere enn PZV og opplevde et smell. Det kom røyk ut av 10″ åpning der PZV var tatt ut. Ingen deteksjon på brann og gass systemet. Områdeoperatør oppfattet situasjonen og fikk raskt stengt nedstrøms fakkelventil. HT fakkelsystem inkludert support/innfestinger ble visuelt inspisert. Ingen tegn til ytre skade eller lekkasje ble funnet.

20. juni
Gassco
Kårstø
Blindlokk (18 kg) falt ned på kai fra lastearm. Fall energi 1814 J. Ved frakopling av vapour arm, etter ferdig lasting av «Oslo TS» på kai 2, ble klo-kopling på feil arm utløst. Dette medførte at blindlokket løsnet på den armen, som stod i parkert stilling over kai. Sikringswire fungerte ikke som den skulle, og lokket falt ned på kaien. Kai 2 holdt igjen arbeidstillatelse for arbeid på kai, og det var 1 operatør på kai og 2 oppe på båt ved hendelse. Ikke fare for lekkasje/skade på kritisk utstyr. Andre lastearmene sjekket, og byttet ut alle hurtiglenker til sjakkel med gjennomgående bolt og låsing med splint. Faktisk skade: Ingen Potensiell skade: Rød 2 personskade.

30. juni
Equinor
Haven
1 person skadet i hånd ved fall til samme nivå. Personen snublet i temporær slange i maskinrom i forbindelse med flushing av kjølesystem og bytting av glykol på hjelpemotor. Personen tok seg for med hendene. Høyre hånd hovnet opp. Skadet person sendt til land 01.07.2019 for undersøkelse. Konstatert brudd i hånd 02.07.2019.

2. juli
Equinor
Troll A
Mistet strømmen fra land kl 18:00. Brannalarm i LQ (falsk alarm pga følgefeil etter strømutfall). Mønstring ihht alarminstruks: alt fungerte OK. Situasjonen ble raskt avklart og personell demobilisert fra livbåter. Plattformen var på nødkraft til strøm fra land ble lagt tilbake kl 18:25. Åpnet for produksjon samme kveld etter beskjed fra land.

6. mai
Equinor
Gullfaks A
I forbindelse med lossing av oljebasert MUD fra forsyningsfartøy til GFA revnet mudslange. Hendelse ble raskt oppdaget av personell på «bru», og pumpe ble straks stoppet. 334 liter mud av type Rheguard gikk til sjø. MUD inneholdt ca 3,5 liter røde komponenter. Slangen er demontert og ny slange er bestilt. Hendelsen meldes i etterkant etter at kvalitetskontroll av synergisaken avdekket at hendelsen er meldingspliktig. Jeg beklager sen melding av saken.

4. juli
ConocoPhillips
Eldfisk 2/7S
Festeanordning på lokket til Duovac-skip (oppsamlingskontainer), falt over kanten og ned på dørken. Festeanordningen veier 4.5 kg og avstand fra topp av skip til dørk er 2 meter. To personer involvert i arbeidet oppholdt seg innenfor den oppsatte sperringen, ca. 6 meter unna treffpunkt.

I Petro Database kan du søke og sortere i 1137 uønskede hendelser. Bli abonnent i dag!