Det bygges nå for 390 milliarder kroner – se Equinor-dominansen
John Økland/Glenn Stangeland
14. november 2018
Det bygges nå for 390 milliarder kroner – se Equinor-dominansen
John Økland/Glenn Stangeland
14. november 2018

Per i dag pågår det 21 utbygginger med et samlet investeringsanslag på 390 milliarder kroner på norsk sokkel.

Dette ifølge oppdaterte investeringstall i Statsbudsjettet.

Johan Sverdrup, med samlede investeringer på 139 milliarder kroner for fase 1 og 2, er det største enkeltprosjektet, men også Johan Castberg, Aasta Hansteen og Martin Linge bikker 35-milliardersgrensen. 

En interessant observasjon er Equinor sin totale dominans som utbyggingsoperatør. Av de 390 milliardene som investeres, er selskapet operatør for 85 prosent og styrer dermed prosjekter med samlede investeringer på over 327 milliarder kroner.

De største enkeltutbyggingene som ikke opereres av Equinor er Dvalin (DEA), Nova (Wintershall), Fenja (Neptune) og Yme (Repsol).

Felt Operatør Investeringer
Skogul Aker BP 1 526
Valhall Flanke Vest Aker BP 5 592
Ærfugl Aker BP 8 231
Ekofisk 2/4 VC ConocoPhillips 2 260
Dvalin DEA 10 592
Johan Castberg Equinor 48 756
Snorre Expansion Equinor 19 475
Njord future Equinor 15 560
Bauge Equinor 3 766
Trestakk Equinor 5 241
Utgard Equinor 2 992
Sverdrup fase 1 Equinor 97 998
Aasta Hansteen Equinor 37 456
Martin Linge Equinor 47 140
Sverdrup fase 2 Equinor 41 000
Troll fase 3 Equinor 7 800
Fenja Neptune 10 151
Yme New Repsol 8 612
Oda Spirit Energy 5 642
Nova Wintershall 9 900
SUM   389 690