Cara fikk utsettelse, men er nå «back on track»
Glenn Stangeland
7. desember 2018
Foto: Neptune Energy
Cara fikk utsettelse, men er nå «back on track»
Glenn Stangeland
7. desember 2018

For to uker siden skrev petro.no at Neptune Energy hadde søkt om, og fått innvilget, en utsettelse av fristen for beslutning om videreføring for Cara-utbyggingen, fra 1. november 2018 til 1. februar 2019.

Samtidig sto fristen for innlevering av utbyggingsplan fast på 3. februar 2019, hvilket betydde at fristene for DG2 og DG3 i praksis var sammenfallende. 

Nå har lisensen likevel klart å levere rapport for konseptvalg til Olje- og energidepartementet, og prosjektet er dermed «back on track».

Det skriver Neptune i en pressemelding.

Prosjektet går nå over i defineringsfasen, hvor partnerskapet skal gjennomgå tekniske og økonomiske detaljer, før en endelig investeringsbeslutning blir tatt.

Det foreslåtte konseptet innebærer at hydrokarboner fra Cara-reservoaret bli utviklet med en undervannsinstallasjon knyttet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også gi gassløft til feltet. Ved å koble seg til eksisterende infrastruktur i området, har partnerskapet valgt den beste løsningen for å utløse maksimal verdi fra feltet.

Cara-feltet ligger seks kilometer nordøst for Gjøa-feltet og cirka 60 kilometer fra fastlandet Florø. Cara forventes å gi mellom 56-94 millioner fat oljeekvivalenter, som tilsvarer mellom 9-15 millioner standard kubikkmeter (MSm3).

– Med avgjørelsen signaliserer vi at Neptune Energy har et langsiktig perspektiv i Norge. Dette er den andre utbyggingen på norsk sokkel hvor vi er operatør, og vi bruker kunnskapen og ressursene våre til å finjustere konseptet for Cara. Neptune Energy er overbevist om at vi har valgt den mest økonomisk robuste løsningen for feltet, og de neste månedene vil vi jobbe tett med partnerne for å lage en plan som tar Cara fremover, sier Anne Botne daglig leder i Neptune Energy Norge.

Flere studier skal nå fullføres før den endelige investeringsbeslutningen blir tatt, og en plan for utbygging og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet i første halvdel av 2019.

Cara ble oppdaget i 2016 og ligger i PL636 i Nordsjøen. Letebrønnen 36/7-4, boret av Transocean Arctic, påviste olje og gass i Agat-formasjonen. Lisenspartnere i PL636 er: Neptune Energy (30 % og operatør), Idemitsu Petroleum Norge AS (30 %), Pandion Energy AS (20 %) og Wellesley Petroleum AS (20 %).